« Tagasi

Tamsalu kalmistule paigaldati kalmistujäätmete jaoks konteiner

Tamsalu kalmistu parklasse paigaldati konteiner kalmistul tekkivate jäätmete kogumiseks. Konteiner on mõeldud mittekomposteeruvatele jäätmetele (küünlad, kilekotid, katkised vaasid/laternad, kunstlilled jms). Biolagunevad jäätmed (oksad, lehed jms) tuleb viia kalmistu raudteepoolsesse äärde selleks ettenähtud kohta.

Kodumajapidamises tekkinud segaolmejäätmete viimine konteinerisse on keelatud! Segaolmejäätmed on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ning nende äravedu toimub kinnistutelt vastavalt jäätmevaldajale edastatud jäätmeveo graafikule. Juhul, kui majapidamises tekib jäätmekonteineri ületäituvus, siis tuleb kasutusele võtta suurem konteiner või muuta konteineri tühjendamise sagedust.