« Tagasi

Kinnitati edukas pakkumus jalg- ja jalgrattatee asfalteerimiseks

 
Tapa Vallavalitsuse haldusosakond viis läbi väikehanke Tapa-Moe jalg- ja jalgrattatee Moeküla tee ja Konnavere vahelise lõigu asfalteerimistööde teostamiseks. Tegemist on Maanteeameti poolt Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee taastusremondi käigus ehitatud freespuruga kaetud kergliiklustee lõiguga. 
Riigihalduse ministri 29.05.2018 käskkirjaga on lisatud kergliiklusteede kavas taotluse esitamise õigust omavate projektide nimekirja Tapa valla põhimaantee nr 5 äärne kergliiklustee.
Vallavalitsuse poolt esitatud eeltaotlus sisaldab ka eelpool nimetatud lõigu asfalteerimist.
 
Pakkumused küsiti Verston Ehitus OÜ-lt ja Tariston AS-lt, mõlemad ettevõtted teostavad 2018.aastal Tapa linnas asfalteerimistöid. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks esitasid pakkumused:
1) Verston Ehitus OÜ (registrikood 11947047) maksumusega 16388,06;
2) Tariston AS (10887843) maksumusega 23196,10 eurot.
Maksumused on esitatud koos käibemaksuga.
 
Tänasel vallavalitsuse istungil (08.08.2018) tunnistati edukaks Verston Ehitus OÜ pakkumus 
jalg- ja jalgrattatee Moeküla tee ja Konnavere vahelise lõigu asfalteerimistööde teostamiseks.