« Tagasi

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

 
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee  hiljemalt 1. oktoober 2018 kell 16.30
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel aadressil http://www.virol.ee/liit/regionaalsed_programmid/kohaliku_omaalgatuse_programm_kop
 
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 11. septembril 2018 kell 14.00-15.30 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal). Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerumine kuni 09.09.2018 lingil  https://goo.gl/forms/NtNiRtjT272Mg0lh1 
Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Lääne-Virumaal vastutab programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.
Lisainfo: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927 , e-post: moonika.aruvainu@virol.ee   
 
*** 
 
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
 
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
 
Taotlejaks võivad olla:
Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
Vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotlusvoor avatakse 03.09.2018.a ning vormid on kättesaadavad http://www.virol.ee/uudised/aid-13907/Kogukondlik-turvalisuse-2018.aasta-maakondlik-toetusvoor-on-avatud lehel . Taotluste esitamise tähtaeg 07.10.2018.
 
 
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru infopäev taotlejatele toimub 11.09.2018 kell 16.00 Kreutzwaldi 5, Rakvere (II korruse saal). Infopäevale registreerumine kuni 09.09.2018 lingil  https://goo.gl/forms/NtNiRtjT272Mg0lh1
Lisainfo: Kaidy Aljama, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist, tel: 3250115, e-post: kaidy.aljama@virol.ee