« Tagasi

Tapa vald ehitab: Tapa kesklinna ümberkujundamine ja uus liikluskorraldus

Tapa vald ehitab: Tapa kesklinna ümberkujundamine ja uus liikluskorraldus

Lõppeva aasta suurimaks ehitustööks Tapa vallas ja linnas kujunes linna keskosa ümberkujundamine.  Tegemist on väga suure projektiga, mis täielikult muutis linna keskosa ilmet ja sai rahastuse piirkondade konkurentsivõimet tugevdatavatest riiklikest toetusprogrammidest. Selle käigus viidi ellu projektid "Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine" ja "Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega". Ehitustööde käigus ehitati ümber Jaama ja Sauna tänavad koos Jaama tänava ringristmikuga, samuti Kalmistu tänav Pika ja Rohelise tänavate vahel, Esperanto ja Eha tänavad. Rajati kõnniteed Jaama, Sauna ja Eha tänavatele, ehitati parklad Vaksali trahteri kõrvale, Valve tänavale ja O.G. Elektra kaubanduskeskuse kõrvale Pikk tänaval. Rajatud on kaasaegne tänavavalgustus ja lahendatud sademevete ärajuhtimine. Täielikult on ümber korraldatud bussijaama liikluskorraldus. Korrastatakse Kirikupark alates Jaama tänavast kuni Kooli tänavani, Kultuurikoja kõrvale rajati kaasaegne mängulinnak lastele. Park sai valgustuse.

Kahjuks viisid lõppeva aasta erakordselt halvad ilmastikuolud oma korrektiivid ehitustööde graafikusse. Kõik tänavate, kõnniteede ja tänavavalgustuse ehitustööd on lõpetatud. Liiklusmärgid on paigaldatud, kuid kevadesse jääb sõiduteede joonimine ja märgistamine. Samuti jääb 2018. aasta kevadesse haljastustööde lõpetamine ja mõningate jalgteede ehitamine pargis luteri kiriku ja kultuurikoja ümbruses.

Kõikide teostatud tööde tulemusena on parandatud eelkõige jalakäijate, bussi- ja rongireisijate turvalisi liikumisvõimalusi ning muudetud sujuvamaks kesklinna liikluskorraldus.

Seoses liikluskorralduse muudatusega bussijaama kinnistul selgitame veelkord seal kehtivaid reegleid. Reisibussid sõidavad bussijaama juurde Pikk tänavalt mööda ühesuunalist Esperanto tänavat; seal on liiklemine lubatud ainult bussidele ja vajadusel operatiivsõidukitele. Reisibussid ootavad oma väljumisaegu Esperanto tänava parkimisalal. Bussid väljuvad bussijaama eest spetsiaalsetest „taskutest" ning lahkuvad bussijaamast mööda Sauna tänavat. Bussijaama kinnistul on erasõidukite parkimine täielikult keelatud. Selleks on rajatud ülalpool loetletud parklad. Bussijaamas asuva Pitsakohviku külastajad võivad parkida kohviku ette juhul, kui kohvikupidaja ei reguleeri parkimist teisiti, kuid sõidukid ei tohi sulgeda liiklust bussijaama idaküljel. Samuti ei tohi sõita üle jalakäijate tee ja ohutussaare. Juhul, kui on vaja rongile või bussile tuua liikumispuudega inimesi või võtta pakiautomaadist suurekaaluline saadetis, on võimalik teha lühiajaline peatus bussijaama kõrval ning pärast reisija kohaletoimetamist või paki kättesaamist tuleb sõidukil kohe bussijaama territooriumilt lahkuda. Samas aga tuleb jälgida, et ei takistataks reisibusside liiklust ning võimalusel alati eelistada teisi parklaid. Taksode peatus ja ooteala on rajatud Jaama tänavale spetsiaalselt laiendatud jalakäijate alale. Vajadusel reguleeritakse liikluskorraldust kevadel täiendavate liiklusmärkidega.

Mõlema projektiosa elluviijaks on tuntud tee-ehitusettevõte Lemminkäinen Eesti AS. Projekti "Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine" maksumuseks koos käibemaksuga on 1 585 292 eurot ja projekti "Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega" maksumuseks koos käibemaksuga on 804 690 eurot. Kokku on seega kahe projekti maksumuseks 2 389 982 eurot, millest 1 865 407 eurot on toetus EL Ühtekuuluvusfondist, 354 575 eurot Tapa valla omaosalus ja 170 000 eurot sihtotstarbeline toetus Kaitseministeeriumilt. Kaitseministeerium ja Kaitsevägi teadvustavad selgelt, et Eesti ja liitlaste relvajõudude kohalolek on Tapal igas mõttes märgatavad. Seepärast kinnitab Kaitseministeerium kindlalt, et jätkuvalt panustatakse rahaliselt Tapa infrastruktuuri ja elukeskkonna parendamisse ja ümberkujundamisse nüüd ja tulevikus. (Tapa Vallavalitsus)