« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 31.01.2018

1. Päevahoiuteenuse osutamine – Maarika Mändla
2. Sotsiaaltoetuste maksmine – Pille Eevardi, Anne Klettenberg
3. Keeldumine sotsiaaltoetuse maksmisest – Pille Eevardi, Anne Klettenberg
4. Koduteenuse osutamine – Pille Eevardi
5. Tegevusloa andmine projektlaagri läbiviimiseks – Anne Roos
6. Jäneda Kooli töötajate koosseisu kinnitamine – Anne Roos
7. Ehitusloa väljastamine (2) – Timo Tiisler
8. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine – Lembit Saart
9. Tulemustasu maksmine Tapa Vesi OÜ juhatuse liikmetele – Andrus Freienthal
10. MTÜ-le Robootika toetuse eraldamine – Riho Tell
11. VME "Tapa valla põhimäärus" – Margit Halop
12. Ettepanek Tapa valla 2018. eelarve projektile – Riho Tell
13. VME "Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, volikogu liikmetele ja volikogu komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise kord"