23.03.17
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab https://riigihanked.riik.ee kirjutades rubriiki "hankija nimi" sõna "Tapa Vallavalitsus"
 
Käimasolevad riigihanked
 
Tapa linna koolide ja lasteaedade toitlustusteenus 
Täpsem info riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/181856
 
 
Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked:
 
2017
Tapa vallas kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.04.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee 
 
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2017
Pakkumuste esitamise tähtaaeg 27.03.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee 
 
 
Tapa vallas teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2017
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.03.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööd (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.02.2017 kell 13:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
2016
Ekspertiisi teostamine kahele tee ehitusprojektile (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.12.2016 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla taotluse koostamine meetmesse "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.11.2016 kell 12:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Kinnisasja jagamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.10.2016 kell 12:00
Täiendav info: maakorraldaja-planeerimisspetsialist Kairi Maasen, tel 3229672, 56577162, kairi.maasen@tapa.ee
 
 
Tapa linnas jalg- ja jalgrattatee äärde aia ehitamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.09.2016 kell 9:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
Edukas pakkuja: RAM Builder OÜ
 
 
Tapa linnas Veski 16 asuva hoone lammutamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.09.2016 kell 13:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
Edukas pakkuja: Jäätmeproff OÜ
 
Tapa Linnaraaamatukogu pargivalgustuse rajamine (lõpetatud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.09.2016 kell 8:30
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.08.2016 kell 15:00
Täiendav info: sotsiaalnõunik Karmen Kaar, tel 3258691, e-post karmen.kaar@tapa.ee
Edukas pakkuja: Tapa Autobussipark OÜ
 
 
Jäneda lossi terrassi remont (lõppenud) 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.07.2016 kell 8:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
Edukas pakkuja: OÜ OTO Ehitus
 
 
Tapa linnas turu piirdeaia ehitamine (lõpetatud)
Pakkumuse esitamise tähtaeg 25.07.2016 kell 10:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
 
Tapa vallas teepeenarde ja haljasalade niitmine (lõppenud)
Pakkumuse esitamise tähtaeg 03.06.2016 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: OÜ Everok Ehitus 
 
 
Tapa valla tee-ehitustööde omanikujärelevalve (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.05.2016 kell 13:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: SK Konsultatsioonid OÜ
 
 
Puude langetamine ja hoolduslõikus (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.05.2016 kell 14:00
Täiendav info: keskkonna- ja heakorraspetsialist Kritsa Pukk, tel 3229665, e-post krista.pukk@tapa.ee
Edukas pakkuja: Arbormen OÜ
 
 
Jäneda mõisa pargi dendroloogilise uuringu ja hoolduskava koostamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.05.2016 kell 10:00
Täiendav info: keskkonna- ja heakorraspetsialist Kritsa Pukk, tel 3229665, e-post krista.pukk@tapa.ee
Pakkumused ületavad eeldatavat maksumust
 
 
Tapa linnas Kabala tn 1 ja Ülesõidu tn vahelise parkla valgustuse rajamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.05.2016 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: Virtel Grupp OÜ
 
 
Tapa Muusika- ja kunstikooli klassiruumide remont (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.05.2016 kell 10:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712,  timo.tiisler@tapa.ee
Edukas pakkuja: Istrup OÜ
 
 
Õuna tänava veetorni lammutamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.05.2016 kell 10:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712,  timo.tiisler@tapa.ee
Edukas pakkuja: AS Kiviluks
 
Teekatete märgistustööd Tapa linnas (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaaeg 09.05.2016 kell 11:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post  jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: Lemminkäinen Eesti AS
 
 
Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2016 kell 16:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: AS Järva Teed
 
 
Kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje Tapa vallas (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.04.2016 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: AS Eesti Teed
 
 
Tapa vallas teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2016. aastal (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2016 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: AS Eesti Teed
 
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2016. aastal (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2016 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: OÜ Tapa Autobussipark
 
 
Tapa linnakalmistul ohtlike puude raie (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.03.2016 kell 15:00
Täiendav info: keskkonna- ja heakorraspetsialist Krista Pukk, tel 3229665, 53483038, e-post krista.pukk@tapa.ee
Edukas pakkuja: Arbormen OÜ
 
 
Disc-golfi pargi rajamine Tapale (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.03.2016 kell 14:00
Täiendav info: vallavanem Alari Kirt, tel 3229654, e-post alari.kirt@tapa.ee
Edukas pakkuja: DiscBirdie OÜ
 
 
Tapa vallas Jäneda külas Lossi tee rekonstrueerimise projekti koostamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.03.2016 kell 12:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: Lemminkäinen Eesti AS
 
 
Lehtse Kultuurimajale helitehnika ostmine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.02.2016 kell 11:00
Täiendav info: Lehtse Kultuurimaja juhataja Leelo Jürimaa, tel 5218398, e-post leelo.jyrimaa@lehtsekultuurimaja.ee
Edukas pakkuja: ELV Tehnikateenused OÜ
 
 
Tapa linnas Pargi 12 spordihoone spordisaali valgustuse rekonstrueerimine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.02.2016 kell 10:00
Täiendav info: spordihoone juhataja Riho Lööper, tel 53404904, e-post riho.looper@tapa.ee
Edukas pakkuja: OÜ Paide EG