17.04.17
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab https://riigihanked.riik.ee kirjutades rubriiki "hankija nimi" sõna "Tapa Vallavalitsus"
 
Käimasolevad riigihanked
 
Dementsetele eakatele ja mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenuse osutamine
Täpsem info riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185312
 
Tapa valla teede ja tänavate pindamine 2017
Täpsem info riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/185530
 
Tapa kesklinna rekonstrueerimise ja raudteepeatuse ühendamise erinevate liikumisviisidega ehitustööd
Täpsem info riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183880
 
 
Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked:
 
2017
Tamsalu ja Tapa ühinemisjärgse uue omavalitsusüksuse arengukava ja eelarvestrateegia koostamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 10:00
Täiendav info: arendusnõunik Vahur Leemets, 56495439, vahur.leemets@tapa.ee
 
 
Lehtse Keskusehoone aknakatted
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.04.2017 kell 11:00
Täiendav info: vallakunstnik Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
 
Tapa vallas kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.04.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee 
 
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2017
Pakkumuste esitamise tähtaaeg 27.03.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee 
 
 
Tapa vallas teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2017
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.03.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööd (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.02.2017 kell 13:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee