5.12.17
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab https://riigihanked.riik.ee kirjutades rubriiki "hankija nimi" sõna "Tapa Vallavalitsus"
 
Käimasolevad riigihanked
 
Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked:
2017
 
Tapa vallas liiklusmärkide 641 „kohanimetähis" valmistamine ja paigaldamine
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
Lehtse alevikus asuvatesse korteritesse nelja õhksoojuspumba paigaldamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.11.2017 kell 08:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
 
Tapa Spordihoone katuse remonttööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.10.2017 kell 8:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja spordikeskuse juhataja Riho Lööper, tel 53404904, riho.looper@tapa.ee
 
 
Puude langetamine Tapa linnas, Jäneda külas ja Tapa linnakalmistul
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.10.2017
Täiendav info: keskkonna- ja heakorraspetsialist Krista Pukk, tel 3229665, e-post krista.pukk@tapa.ee
 
 
Tapa linnas Karja tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine 
- Hankedokument muudetud
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.09.2017 kell 10:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa vallas Läpi - Aru - Ojaküla tee rekonstrueerimisprojekti koostamine
- Hankedokument muudetud
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.09.2017 kell 10:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa vallale auditorteenuse ostmine 2017. majandusaasta auditeerimiseks
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.09.2017 kell 15:00
Täiendav info: finantsnõunik Mati Kanarik, tel 3229657, mati.kanarik@tapa.ee
 
 
Tapa Spordihoone põranda lihvimine, joonimine ja lakkimine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.09.2017 kell 16:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja spordikeskuse juhataja Riho Lööper, tel 53404904 riho.looper@tapa.ee
 
 
Haridusliku erivajadustega lastele transporditeenuse osutamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.08.2017 kell 09:30
Täiendav info: lastekaitsespetsialist Jaanika Kirs, tel 3258694, e-post jaanika.kirs@tapa.ee
 
 
Tapa Vene Põhikooli välispiirete rekonstrueerimise omanikujärelevalve (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.06.2017 kell 09:00
Täiendav info: ehitusspetsialist Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, e-post timo.tiisler@tapa.ee
 
 
Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2017 kell 15:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa Linnaraamatukogu pargi kõnniteede renoveerimine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa Linnaraamatukogu pargivalgustuse ehitustööd (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandussspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa valla teede teepeenarde niitmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.06.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsisalist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
 
 
Tapa linnas Võidu pst ja Tapa Gümnaasiumi pargi kõnniteede ehitus (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.05.2017 kell 14:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, e-post jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: AS Lasila Betoon
 
Tamsalu ja Tapa ühinemisjärgse uue omavalitsusüksuse arengukava ja eelarvestrateegia koostamine (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 10:00
Täiendav info: arendusnõunik Vahur Leemets, 56495439, vahur.leemets@tapa.ee
Edukas pakkuja: OÜ Cumulus Consulting
 
Lehtse Keskusehoone aknakatted (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.04.2017 kell 11:00
Täiendav info: vallakunstnik Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
Edukas pakkuja: AS Sunorek
 
Tapa vallas kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.04.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee 
Edukas pakkuja: Tariston AS
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2017 (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaaeg 27.03.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee 
Edukas pakkuja: OÜ Tapa Autobussipark
 
Tapa vallas teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2017 (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.03.2017 kell 9:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
Edukas pakkuja: Tariston AS
 
Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööd (lõppenud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.02.2017 kell 13:00
Täiendav info: majandusspetsialist Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee