19.09.18
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab https://riigihanked.riik.ee kirjutades rubriiki "hankija nimi" sõna "Tapa Vallavalitsus"
 
Käimasolevad riigihanked
Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimise projekteerimine
 
 
Tapa Vallavalitsus soovib valla investeeringute katteks laenupakkumisi 
Pakkumuse tingimused on kinnitatud Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 korraldusega nr 760
Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.10.2018 kell 10:00
Täiendav info Mati Kanarik, tel 3229657, mati.kanarik@tapa.ee
 
 
Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked (väikehanked):
2018
Jänijõe truubi remont
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.10.2018 kell 10:00
Täiendav info Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa linnas Karja 4 asuva hoone remont
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.09.2018 kell 08:00
Täiendav info ja objektiga tutvumine Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Haridusliku erivajadustega lastele igapäevase transporditeenuse osutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.09.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanika Kirs, tel 3258694, jaanika.kirs@tapa.ee
 
Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.08.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanika Kirs, tel 3258694, jaanika.kirs@tapa.ee
 
Lehtse toitekaabli ringi rajamine väikehange
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes ja objektiga seonduvates küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Tapa hooldekodu 2. korruse nelja ruumi remondi väikehange
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes ja objektiga seonduvates küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" pottsepatööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
 
Ivaste tänava mänguväljaku rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaaeg 05.07.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee,
Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
Tapa Linnaraamatukogu haljastu korrastamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.07.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
Tapa jõulinnaku rajamine 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.07.2018
Täiendav info: Vahur Leemets, tel 3229658, 56495439, vahur.leemets@tapa.ee
 
Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.06.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Rutka matkaraja sildade rajamine ja raja katmine männikoorehakkega
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.06.2018
Täiendav info: Vahur Leemets, tel 3229658, 56495439, vahur.leemets@tapa.ee
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.06.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" pottsepatööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.06.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
Liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldustööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2018 kell 11:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla 2018. aasta meened
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.07.2018 kell 10:00
Täiendav info: Marko Teiva, tel 322 9661, 5866 7515, marko.teiva@tapa.ee
 
Tapa Vene Põhikooli söökla osaline ümberehitamine raamatukoguks
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2018
Täiendav info: Mati Tamm, tel 5382 3375, mati.tamm@tapa.ee
 
Puude raie ja kändude freesimine Tapa linnas (muudetud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2018
Täiendav info: Lembit Saart, tel 3228446, 5203992, lembit.saart@tapa.ee
 
Teekatete märgistustööd Tapa linnas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.06.2018
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa Kitsas tn ja Tamsalu Toome tn katendite taastustööd ja Tapa Pikk tänava kõnnitee ehitamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.05.2018 kell 12:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa linnakalmistu kabelihoone välispiirete ehitustööd (mahutabel täiendatud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.04.2018 kell 9:00
Täiendav info: Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsioonitööde ehituse omanikujärelevalve
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.04.2018 kell 10:00
Täiendav info Mati Tamm, tel 3228435, 5164860, mati.tamm@tapa.ee
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.04.2018 kell 9:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.04.2018 kell 9:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaugude ja kattepragude paikamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2018 kell 9:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa linnas puudelt kuivanud okste eemaldamine, võrade hooldus ja üksikute puude raie
Pakumuste esitamise tähtaeg 09.03.2018
Täiendav info: Lembit Saart, tel 5203992, lembit.saart@tapa.ee
 
Tapa linnas Üleviste tänava rekonstrueerimise projekt
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.02.2018 kell 12:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa vallavara kindlustamine 27.02.2018-26.02.2019
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.02.2018 kell 10:00
Täiendav info: Ellen Uiboaed, tel 3228437, ellen.uiboaed@tapa.ee