27.12.18
 
 
Informatsiooni Tapa Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee
 
Käimasolevad riigihanked
 
 
 
Väikehanked (alla lihthanke piirmäära jäävad hanked):
2018
Tapa linnas puude raie, kändude freesimine ja hooldusraie
Pakkumuste esitamise tähteaeg 10.01.2019
Täiendav info: Lembit Saart, tel 5203992, vallahooldus@tapa.ee
 
Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.01.2019 kell 10:00
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
 
Omasteta surnute matmise teenus
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.12.2018 kell 10:00
Täiendav info: Maarika Mändla, tel 3258691, maarika.mandla@tapa.ee
 
Tapa valla hariduse valdkonna arengukava koostamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.01.2019 kell 10:00
Täiendav info: Anne Roos, tel 3229684, anne.roos@tapa.ee
 
Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ning nõuetekohane käitlemine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.12.2018 kell 10:00
Täiendav info: Mailis Alling, tel 51931564, mailis.alling@tapa.ee
 
Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööd 2019-2021
Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.12.2018 kell 12:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa vallale audiitorteenuse osutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.11.2018 kell 10:00
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
 
Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ja nõuetekohane käitlemine
Pakkumuste esitamsie tähtaeg 03.12.2018 kell 11:00
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
 
Tapa linnas Ülesõidu 3 asuva rajatise lammutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.11.2018 kell 10:00
Täiendav info: Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Tapa valla soojusmajanduse arengukava koostamine
Info hanke kohta ja pakkumuste esitamine riigihangete registris
 
Karja 2 hoone ühendamine elektrivõrguga
Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.10.2018 kell 10:00
Täiendav info: Mati Tamm, tel 5382 3375, mati.tamm@tapa.ee
 
Lasteaed Vikerkaar õueala projekteerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.10.2018 
Täiendav info: Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Tapa linnas Karja 2 asuva hoone ümberehitus
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.10.2018 kell 10:00
Täiendav info: Mati Tamm, tel 3228435, 53823375, mati.tamm@tapa.ee
 
Ventilatsioonisüsteemide hooldus 2018-2021
Pakkumuste esitamise tähtaaeg 08.10.2018 kell 10:00
Täiendav info: Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Jänijõe truubi remont
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.10.2018 kell 10:00
Täiendav info Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa linnas Karja 4 asuva hoone remont
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.09.2018 kell 08:00
Täiendav info ja objektiga tutvumine Timo Tiisler, tel 3229660, 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Haridusliku erivajadustega lastele igapäevase transporditeenuse osutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.09.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanika Kirs, tel 3258694, jaanika.kirs@tapa.ee
 
Haridusliku erivajadusega lastele transporditeenuse osutamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.08.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanika Kirs, tel 3258694, jaanika.kirs@tapa.ee
 
Lehtse toitekaabli ringi rajamine väikehange
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes ja objektiga seonduvates küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Tapa hooldekodu 2. korruse nelja ruumi remondi väikehange
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes ja objektiga seonduvates küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" pottsepatööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.07.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
 
Ivaste tänava mänguväljaku rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaaeg 05.07.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee,
Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
Tapa Linnaraamatukogu haljastu korrastamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.07.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
Eele Ehasoo, tel 3229673, eele.ehasoo@tapa.ee
 
Tapa jõulinnaku rajamine 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.07.2018
Täiendav info: Vahur Leemets, tel 3229658, 56495439, vahur.leemets@tapa.ee
 
Kruusakattega teede kruusatäitetööd Tapa vallas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.06.2018 kell 10:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Rutka matkaraja sildade rajamine ja raja katmine männikoorehakkega
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.06.2018
Täiendav info: Vahur Leemets, tel 3229658, 56495439, vahur.leemets@tapa.ee
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.06.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
Projekti "500 kodu tuleohutuks" pottsepatööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.06.2018 kell 8:00
Täiendav info: tehnilistes küsimustes Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee ja objektidega seonduvas Maarika Mändla, tel 59199410, maarika.mandla@tapa.ee.
 
Liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldustööd
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2018 kell 11:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla 2018. aasta meened
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.07.2018 kell 10:00
Täiendav info: Marko Teiva, tel 322 9661, 5866 7515, marko.teiva@tapa.ee
 
Tapa Vene Põhikooli söökla osaline ümberehitamine raamatukoguks
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2018
Täiendav info: Mati Tamm, tel 5382 3375, mati.tamm@tapa.ee
 
Puude raie ja kändude freesimine Tapa linnas (muudetud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2018
Täiendav info: Lembit Saart, tel 3228446, 5203992, lembit.saart@tapa.ee
 
Teekatete märgistustööd Tapa linnas
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.06.2018
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa Kitsas tn ja Tamsalu Toome tn katendite taastustööd ja Tapa Pikk tänava kõnnitee ehitamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.05.2018 kell 12:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa linnakalmistu kabelihoone välispiirete ehitustööd (mahutabel täiendatud)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.04.2018 kell 9:00
Täiendav info: Timo Tiisler, tel 58167712, timo.tiisler@tapa.ee
 
Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsioonitööde ehituse omanikujärelevalve
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.04.2018 kell 10:00
Täiendav info Mati Tamm, tel 3228435, 5164860, mati.tamm@tapa.ee
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.04.2018 kell 9:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.04.2018 kell 9:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaugude ja kattepragude paikamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2018 kell 9:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, 5510112, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa linnas puudelt kuivanud okste eemaldamine, võrade hooldus ja üksikute puude raie
Pakumuste esitamise tähtaeg 09.03.2018
Täiendav info: Lembit Saart, tel 5203992, lembit.saart@tapa.ee
 
Tapa linnas Üleviste tänava rekonstrueerimise projekt
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.02.2018 kell 12:00
Täiendav info: Jaanus Annus, tel 3229674, jaanus.annus@tapa.ee
 
Tapa vallavara kindlustamine 27.02.2018-26.02.2019
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.02.2018 kell 10:00
Täiendav info: Ellen Uiboaed, tel 3228437, ellen.uiboaed@tapa.ee