2017. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Rutkaste terviseraja laiendus
27. märtsist – 05. aprillini toimunud elektroonilisel hääletusel anti kokku 347 häält. Hääletada sai kuni kolme idee poolt.
Hääletuse tulemusel reastusid ideed järgmiselt:
1.  Rutkaste terviseraja laiendus, 159 häält.
2.  Jäneda küla laste mänguväljak, 145 häält.
3.  Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine, 19 häält.
4.  Kalmistu – kodupaiga sümbol (värava ja kabeli esise korrastamine), 18 häält.
5.  Koerte väljaheidete konteinerid Tapa kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse, 6 häält.

 

Tapa valla 2017. a kaasavale eelarvele laekus 8 ettepanekut

Ideede analüüsi ja hindamise viis läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, kes hindas ideede vastavust esitatud nõuetele (esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele) ning rahalisele mahule (kuni 20000 eurot).

 

Hääletusele lähevad järgmised ideed:

1. Jäneda küla laste mänguväljak
Olemasolev mänguväljak on amortiseerunud ning kohati isegi ohtlik. On vajadus ühtse, modernse ja innovaatilise mänguväljaku lahenduse järele, mis on keset küla, lapsi arendav ja põnev, sobiks mängimiseks erinevas vanuses lastele ja et oleks piisavalt ruumi ning turvaline.
Asukohana on pakutud kortermajade juures asuvaid platse.
 
2. Kalmistu värava ja kabeli esise korrastamine
Kalmistu peavärava ja kabeli esine on enamuse ajast pehme ja porine. Kuna seal on kõige rohkem käimist, oleks kena see korda teha. Siis saaksid kõik puhta jalaga oma lähedasi vaatamas käia. Kabelist toimub ka palju lahkunute ärasaatmisi.
Ettepanek on eemaldada senine pinnas (põlevkivituhk) ja paigaldada tänavakivid.
 
3. Koerte väljaheidete kogumise konteinerid kesklinna ja raudteejaama ümbrusesse
Valve tänava raudtee äärne ala on täis koera väljaheiteid ja see äärmiselt kole ning ebameeldiv igal aastaajal. Kui konteinereid on tihedalt, siis on inimestel mugavam need ära visata ning seeläbi juurutada inimesi rohkem oma lemmikloomade järel koristama.
Koerte väljaheidete kogumiseks paigaldada konteinerid Ülesõidu, Laiale  ja Valve tänavale Tapa raudteejaama ümbrusesse, Jaama- ja Kirikuparki ning bussijaama juurde.
 
4. Rutkaste terviseraja laiendus
Tapa linna veepuhastusseadmete tagant algab Rutkaste terviserada, mida seni on püüdnud korrastada väike seltskond sisuliselt vabatahtlikke. Probleemiks on raja ca 1,5 km pikkune lõik, mis algab puhastusseadmete tagant ja kulgeb kuni Valgejõe sillani. Sillani pääseb kuiva jalaga kas talvel läbikülmunud maaga või suvel põuaga.
Rada tuleks kuni sillani laiendada nii, et jalgsi, lapsevankrite või jalgratastega liikujatele oleks madalamatel kohtadel pinnasest kõrgemale tõstetud laudtee.
 
5. Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine
Ettepanek on Valgejõe saarel asendada praegu halvas korras olevad pingid korralikega. Kuna suvel käiakse ka suplemas, võiks olla puhkealal ka vähemalt üks riietuskabiin. Korda võiks teha ka lagunenud trepi, mis viib silla juurde (Kaitsepolügooni sildiga samal pool), samuti silla ümbrust korrastada.
 
Kõigi esitatud ettepanekutega saab tutvuda veebikeskkonnas www.volis.ee   
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
Hääletamine toimub ainult elektrooniliselt veebikeskkonnas VOLIS valla kodulehe kaudu (vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu) 27. märts - 5. aprill. Isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad hääletada Tapa Linnaraamatukogus ja selle harudes Moel, Lehtses ja Jänedal avalikus internetipunktis.
Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. 

 

 

2017. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 20. veebruarist – 5. märtsini

Tapa valla elanikud saavad kolmandat aastat pakkuda välja ideid ning seejärel hääletades otsustada, mille jaoks nad sooviksid kasutada kuni 20 000 eurot valla eelarvest.

Enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa linnastaadionile välitrenažöörid ja rajatud Tapa discgolfi park.

Kaasava eelarve protsessis saab ettepanekuid teha igaüks, olenemata sellest kas ta on Tapa valla kodanik või mitte.

Ettepanekuid saab  esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse, vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee (digitaalselt allkirjastatuna) ja elektroonilises infosüsteemis www.volis.ee.

Esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Ettepanek peab olema teostatav eelarveaasta jooksul.

Idee esitamisel peab olema märgitud:

-        idee esitaja (nimi, isikukood, kontakttelefon või e-posti aadress);

-        idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);

-        idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Tapa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine valla eelarvest vajalik);

-        idee sisu (lühike kirjeldus investeeringu olemusest ning kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);

-        sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otseselt kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

-        eeldatav eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);

-        muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatav  komisjon, kes kõrvaldab need ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul.

Nõuetele vastavad ja hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel ja facebooki lehel ning Tapa valla ajalehtede märtsikuu numbris.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

Hääletamine toimub ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel läbi www.volis.ee keskkonna (vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu) 27.märts - 5.aprill. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt.

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot. 

 

Tapa Vallavolikogu 30.06.2016 määrus nr 47 "Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves"

Kaasava eelarve idee esitamise vorm (ei ole kohustuslik)