Keskpolügooni info

Kaitseväe 1.jalaväebrigaad teavitab allüksuse väliharjutusest Tapa, Ambla ja Järva-Jaani valla territooriumil 06.03 kuni 09.03.2017. 
 
Kaitseväe 1.jalaväebrigaad teavitab allüksuse väliharjutusest Tapa valla territooriumil  27.02 kuni 03.03.2017. 
 
Kaitseväe 1. jalaväebrigaad teavitab Tagalapataljoni kompanii suuruse allüksuse riigikaitselise harjutuse läbiviimisest Harjumaa metskonna territooriumil, Tapa vallas, Imastu raketibaasis, ajavahemikul 27.03.2017 – 31.03.2017. 
 
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):