Keskpolügooni info

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

  • KAITSEVÄGI JA KAITSELIIT KORRALDAVAD SEL KEVADEL 2.–14. MAINI ÕPPUSE SIIL
Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sel kevadel 2.–14. maini taas õppuse Siil, millest võtab osa  pea 15 000 inimest.
Kaks nädalat vältava õppuse eesmärk on maakaitse lahinguvalmiduse ja ajateenijatest koosneva jalaväepataljonide hindamine enne reservi arvamist ning koostegevuse harjutamine liitlastega. Lisaks Eesti kaitseväelastele ja kaitseliitlastele võtavad õppusest osa ka liitlassõdurid erinevatest riikidest, seal hulgas Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Ukrainast, Georgiast, Taanist, Belgiast, Ühendkuningriigist, Poolast, Soomest, Lätist, Leedust ning Saksamaalt. 
Kaitsevägi ja Kaitseliit loodavad kõikide elanike mõistvale suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse panustada. Lubades kaitseväelastel ja kaitseliitlastel omal maal Eesti kaitsmist harjutada, saavad kõik anda oma panuse riigikaitsesse ning seeläbi tugevdada Eesti riigi julgeolekut.
 
1JVBr üksused liiguvad õppuse esimesel poolel Keskpolügoonil ja seoses sellega kasutatakse sinna viivaid teid keskmisest intensiivsemalt. Juhul kui Kaitseväe masinad tekitavad kahju teedele, millede tõttu on liikumine häiritud või võimatuks muutunud, võtke palun ühendust: 
1JVBr CIMIC ohvitser n-ltn Marrieliisa Rullinkoff 57 703 789 või Marrieliisa.rullinkoff@mil.ee
 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):