Kaitseväe teavitused

1. jalaväebrigaad teavitab suurtükiväepataljoni staabi- ja tagalapatarei väliharjutuse läbiviimisest Tapa linnas ajavahemikul 25.02 - 01.03.2019. 

.........................................................................................................................................................

 

1. jalaväebrigaad teavitab õhutõrjepataljoni väliharjutusest Moe Õllevabrik OÜ territooriumil 18.02.-22.02.2019.

.........................................................................................................................................................

 

1. jalaväebrigaad teavitab õhutõrjepataljoni väliharjutusest RMK Lääne-Virumaa metskonna territooriumil:

Imastu 18.02- 19.02, 27.02-28.02, 27.03, 02.-04.04. ja 09.-11.04.2019

Rutja 26.03.-28.03.2019

Rohu 19.03. ja 20.03.2019

Kadila 27.02- 28.02.2019

.........................................................................................................................................................

 

1. jalaväebrigaad teavitab Scoutspataljoni ESTPLA-30 väliharjutuse läbiviimisest Tapa linnas, ajavahemikul 12.02.2019 10:00-12:00.

.........................................................................................................................................................

1. jalaväebrigaad teavitab pioneeripataljoni väliharjutusest 26.-28.02.2019 kell 09:00-17:00 Tapa – Loobu maantee ääres, Valgejõel.

ÕPPUS LÜKKUB EDASI JA TOIMUB 11.-17.03.2019 kell 09:00-17:00!

.........................................................................................................................................................

1. jalaväebrigaad teavitab pioneeripataljoni väliharjutusest 02.-04.04.2019. a kell 08.00-17.00 Eesti Piiritusetööstuse Muuseumi territooriumil (Moe asulal) ning AS Operail territooriumil (Valve 29, Tapal).

.........................................................................................................................................................

 

1. jalaväebrigaad teavitab õhutõrjepataljoni lõpurännaku läbiviimisest Tapa, Järva, Anija ja Väike-Maarja valla territooriumil 14. august 2018. a. Rännakul osaleb 4 rajal kokku kuni 600 kaitseväelast. Rännakul kavandatava tegevuse eesmärgiks on anda võitlejatele kogemus täisvarustuses pika rännaku läbimisest ning suurendada ühtekuuluvustunnet, läbi erinevate meeskonnaharjutuste.

 
 
..........................................................................................................................................................
Keskpolügooni info
 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe Keskpolügoonil toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Keskpolygoon

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

.........................................................................................................................................................

 
..........................................................................................................................................................
 

Keskpolügooni üldplaan harjutusalade tähistusega (klikk kaardil avab selle uues aknas suuremalt):