11.02.15

 

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2015 – 2018

 

Riigiteede hooldus
 
Tapa valla territooriumil paiknevad riigiteed jäävad Maanteeameti Idaregiooni haldus alasse. Riigimaanteede hooldust teostab AS Eesti Teed.
Kontakt:   
Eesti Teed AS
Vallikraavi 4, Rakvere 44306
Tel: 326 4681
Teemeister Hardi Kalm telefon 5061085
 

 

Vallateede hooldus

Tapa vallas tegelevad lumetõrjetöödega järgmised ettevõtted:
 
Tapa linn, Moe ja Karkuse piirkond
OÜ Tapa Autobussipark tel 509 0574
 
Lehtse, Jäneda, Jootme, Patika piirkond
Lehtse Masinaühistu tel 505 5089