Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart - 

Parkimiskaart väljastatakse keskmise, raske või sügava puudega liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikule kohaliku omavalitsuse poolt tasuta Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse alusel puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 (viieks) aastaks.
 
Isikliku abivahendikaardi taotlemine - alates 01.01.2016 toimub isikliku abivahendi kaardi taotlemine Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Rohkem infot leiate siit.
 
Abiks töötule - Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa büroo
tel 326 0330, üldine infotelefon 15501
e-post laaneviru@tootukassa.ee
aadress Fr.R. Kreutzwaldi 5a, 44314 Rakvere
 
Tapa Päevakeskuse eesmärgiks on toetada inimeste aktiivset suhtlemist ning pakkuda turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks. Tapa Päevakeskuse toimuvad erinevad huvitegevused, kus võivad osaleda kõik inimesed. 
Päevakeskus asub aadressil Valve tn 30 Tapa linn ning  on avatud E-R 9.00 – 15.00. 
Info tel 322 0025 või 5450 1102.
 
MTÜ Eluaken - tegevused on suunatud sõltuvushäiretega inimestele.
Info tel 324 0891

 

Naiste tugikeskuse teenus - Naiste tugikeskustes pakume turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele.
Tugikeskuse infoleht ja kontaktid