4.02.15

 

TAPA LINNARAAMATUKOGU (http://www.tapa.lib.ee/)

2006. aas­tal lii­tusid val­dade ühen­da­mise käi­gus Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­guga ka Jäneda, Lehtse ja Saksi raa­ma­tu­ko­gud. 

Tapa Linnaraamatukogu Facebooki lehekülg: https://www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu