Rahvaküsitlus Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise kohta on lõppenud!

Alljärgnevalt tulemused:

Tamsalu valla rahvaküsitluse tulemused         Tapa valla rahvaküsitluse tulemused

 

Tamsalu vallas oli kokku 142 hääletajat, Tapa vallas oli kokku 195 hääletajat.

Tapa Vallavolikogu 12.12.2016 otsus nr 191 "Haldusreformi käigus Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine"