26.03.15

 

SURMA REGISTREERIMINE

 
Surma võib registreerida ükskõik millises Eesti Vabariigi perekonnaseisuasutuses (maavalitsus, Tallinna Perekonnaseisuamet või kohalik omavalitsus).
 
Tapa vallas saab lapse sündi registreerida vallavalitsuse kantseleis (II korrus), aadressil Pikk 15 Tapa linn. Sünni registreerimiseks palume pöörduda rahvastikuregistripidaja Kaia Silm poole, eelnev info tel 3229 662 või e-mail kaia.silm@tapa.ee.
 
Surma registreerimiseks on vaja kaasa võtta:
arstlik surmateatis;
surnud isiku pass ja/või ID-kaart, välisriigi kodaniku pass;
avaldaja ID-kaart või pass;
registriandmete täiendamiseks on perekonnaseisuametnikul õigus paluda esitada täiendavaid dokumente.
 
Matusetoetust makstakse matusekulude osaliseks hüvitamiseks matuse korraldajale. Toetust võib taotleda lahkunuga suguluses või muus seoses olnud isik lahkunu eest, kes oli elanike registri järgi Tapa valla kodanik. Matusetoetuse suurus Tapa vallas on 65 eurot ning selle taotlemiseks palume esitada vastavasisuline avaldus.
 
Olulisemad muudatused surma registreerimisel alates 1. juulist 2010:
Surmatunnistusi enam ei väljastata, vaid nende asemel on surmatõendid. Lisaks nimetusele on muutunud ka dokumendi vorm.
Surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele kirjaliku avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.
Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.
Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.
 
Surma registreerimise kohta saab täiendavalt lugeda
 
Toimetaja: ILONA ALLA