Projekti nimetus: Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine

Eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti üldiseks eesmärgiks on Tapa linnasüdame kaasajastamine ja seeläbi ettevõtetele parema keskkonna loomine, Tapa kui tõmbekeskuse arendamine ja Tapa erinevate transpordiliikide vahetuse soosimine.

Konkreetseteks eesmärkideks on: Suuremaks konkreetseks eesmärgiks on tingimuste loomine linnasüdame tõmbekeskuseks kujunemiseks. Tapa kesklinna linnasüdame tervikliku haljastuse, liikluskorralduse ja kergliikluse rekonstrueerimine vastavat Tapa kesklinna maakasutust, haljastust liikluskorraldust ning komplektset arengut käsitlevale detailplaneeringule. Parkimiskohtade rajamine Raudteejaama teenindamiseks ning kogu Tapa kesklinna ettevõtete ja teenindusasutuste teenindamiseks. Jaama tänava äärse pargi, Kirikupargi ja Pika tänava ning kaubanduskeskuse vahelise pargi rekonstrueerimine. Kesklinna kergliiklusteede ja kõnniteede võrgu väljaehitamine. Teedevõrgu ümberkujundamine raudteepargi ja kirikupargi vahelisel ringteel, ning Sauna, Jaama, Pargi ja Pika tänava osas loogilise ning sujuva liikluse saavutmiseks Tapa linnasüdames.

Projekti kogumaksumus:

1 559 487,48  EUR

 

 

- Toetuse summa:

1 325 564,35  EUR

 

 

- Oma- ja kaasfinantseering:

233 923,13  EUR

 

 

 

Siin võinmalik tutvuda Tapa kesklinna rekonstrueerimise põhijoonistega

Asendiplaan ja liikluskorraldus - joonis 1

Asendiplaan ja liikluskorraldus - joonis 2

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - Ambla mnt

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - bussijaam

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - Eha tn

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - Valve tn

Seoses Tapa linnas Jaama tänava, Sauna tänava, Ambla maantee, Jaama tänava ringristmiku ja Tapa bussijaama ala rekonstrueerimistöödega suletakse Tapa linnas Jaama ja Sauna tänavad, Ambla maantee ja Jaama tänava ringristmik reisibusside liiklemiseks ajavahemikus alates 07.08.2017 kella 08.00-st kuni 30.09.2017 kella 17.00-ni. Tapa bussijaama bussipeatused ja taksopeatus viiakse üle Pikk tänavale Tapa linnas (Pikk 8 ja 10 kõrval). Tänavate sulgemine, busside ümbersõit ja bussipeatuse asukoht korraldatakse vastavalt lisatud ajutisele liiklusskeemile.

Liikluskorraldus 07.08 - 30.09.2017 - bussijaama asukoha ajutine muutus

Rahastajate teavitus