Tee, tänava või territooriumi ajutise sulgemise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald. 

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Tapa valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord 

Vastutaja:

Jaanus Annus, jaanus.annus@tapa.ee, tel. 322 9674

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Tapa vallamajast.

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide:

Tee, tänava või territooriumi ajutise sulgemise taotluse vorm (RTF)