28.06.18

Tapa Vallavalitsus teatab plaanist muuta liikluspinna nime:

Kalmistu tn 12a, Kalmistu tn 16 ja Kalmistu tn 22  elanikud on esitanud Tapa Vallavalitsusele taotluse Kalmistu tänava muutmiseks Kivilo tänavaks. Taotluse kohaselt muutuks senine Kalmistu tänava teeregistris olev liikluspind Kivilo tänava nime kandvaks liikluspinnaks. 
 
Rohkem infot SIIT

 

 

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018-2021

 

Teede pindamistööd Tapa vallas 2018.a
 
Teede pindamist teostatakse Tapa vallas järgmistel objektidel:
Asfaltkattega teedel ühekordne pindamine
1 Roheline tn (Tapa)
2 Lembitu pst (Tapa)
3 Depoo tn (Tapa)
4 Ehituse tn (Tapa)
5 Roheline (Lehtse)
6 Uus (Lehtse)
7 Karkuse tee
8 Aia tee (Jäneda)
9 Tööstuse (Jäneda)
10 Jäneda- Jaama
11 Kraavi tee (Jäneda)
12 Kooli tee (Jäneda)
Kruusakattega teede eelpuistega kahekordne (2xE) pindamine:
1. Läste tee
Töid teostab YIT Infra Eesti AS. Tööde kogumaksumus on 118 215€
 

 

Riigiteede hooldus
Tapa valla territooriumil paiknevad riigiteed jäävad Maanteeameti Idaregiooni haldus alasse. Riigimaanteede hooldust teostab AS Eesti Teed.
Kontakt:   
Eesti Teed AS
Vallikraavi 4, Rakvere 44306
Tel: 326 4681
Teemeister Alvar Paluoja  telefon 5064115
 

Vallateede hooldus

Tapa vallas tegelevad lumetõrjetöödega järgmised ettevõtted:
 
Tapa linn, Moe ja Karkuse piirkond
OÜ Tapa Autobussipark tel 509 0574
 
Lehtse, Jäneda, Jootme, Patika piirkond
Lehtse Masinaühistu tel 505 5089
 
Tamsalu piirkond
Tamsalu Vallavalitsus viis läbi riigihanke teede talihoolde läbiviimiseks 2017-2019 talveperioodil. Talihoolduse teostamiseks on teed jagatud 9 piirkonnaks. Vastavalt läbiviidud riigihankele teostavad sõlmitud lepingute alusel teede talihooldust järgmised ettevõtted:
 
Piirkond 1 „Tamsalu linn" (Tehnika, Kesk, Koidu tn.... jne) Martex Kopad OÜ tel 56488916 
Piirkond 2 „Tamsalu linn" (Paide mnt, Rahu, Kandle tn ...jne) Martex Kopad OÜ tel 56488916
Piirkond 3 „Koplitaguse-Assamalla-Koiduküla-Kullenga-Vadiküla-Võhmetu" Hansujüri PÜ tel 53403824
Piirkond 4 „Uudeküla-Sauvälja-Sääse-Loksa" Remgreivel OÜ tel 5146791 
Piirkond 5 „Vistla-Porkuni-Piisupi-Järvajõe" FIE Mati Kallasmaa tel 56783934
Piirkond 6 „Savalduma-Alupere-Naistevälja" Tõnu Veod OÜ tel 5056652
Piirkond 7 „Põdrangu-Araski-Kaeva"  Everok Ehitus OÜ
Piirkond 8 „Kursi-Kerguta-Vajangu-Kuie-Aavere-Vajangu küla"  AS Võhmuta PM tel  5103191
Piirkond 9 „Võhmuta-Järsi-Türje"   AS Võhmuta PM tel  5103191
 
Kõnniteede hooldusega Tamsalu linnas tegeleb vallaasutus Tamsalu Kommunaal tel 5278302.
 
Metsateid hooldab vastavalt vajadusele Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuid neil ei ole kohustust teedel talihoolet teha. 
 
Tamsalu valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid Eesti Teed AS, tel 326 4684 või 506 1085. 
 
Tamsalu valda läbivat Jootme-Koeru teed hooldab Järva Teed AS  tel 384 6610 või 5047345.
 
Tapa Vallavalitsuse Tamsalu piirkonna teede hoolduse järelevalve teostaja on vallaasutuse Tamsalu Kommunaal juhata Vello Sander tel. 5278302