Ehitus ja planeerimine valdkonna vormid

Ehitus ja planeerimise valdkonna vormid asuvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel aadressil https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.