Matusetoetus

VABANDAME, vormide esitamise e-teenus ei ole veel täielikult valminud.
Palume nende töökorda seadmiseni kasutada paberkujul või allalaetavaid blankette, millised leiate altpoolt.

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetust makstakse matusekulude osaliseks hüvitamiseks matuse korraldajale. Matusetoetust võib taotleda lahkunuga suguluses või muus seoses olnud isik lahkunu eest, kes oli elanike registri järgi Tapa valla kodanik.

[ - jõust. 05.06.2012]

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, makstakse matusetoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

» Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas

Vastutaja:

Nimi Nimi, nimi.nimi@tapa.ee, tel. XXX XXXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tapa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tapa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tapa vallamajast. 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatunnistus

Viide: