Sihtstipendiumi taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tapa valla sihtstipendiumi eesmärgiks on motiveerida ja toetada täiskoormusel õppivaid üliõpilasi. Tapa Vallavolikogu võttis vastu määruse "Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord" 28. septembril 2017. Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot, mida makstakse ühele isikule ühel korral.
 
Sihtstipendiumi on võimalik taotleda esimese semestri läbinud üliõpilasel:
  • kes on lõpetanud Tapa vallas põhikooli või gümnaasiumi,
  • kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Tapa vallas,
  • kes on esimese semestri jooksul täitnud vähemalt 75% oma kinnitatud õppekava ainepunktidest.

Kestvus:

Taotlused esitatakse Tapa vallavalitsusele iga aasta hiljemalt 15. veebruariks.

Otsus tehakse teatavaks ...

Õigusaktid:

Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord

Vastutaja:

Anne Roos, anne.roos@tapa.ee, tel. 3229684

 

Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Tapa vallamajast. Vastuvõtuajad: E. T. N. 8.00-16.30, K 8.00-18.00, R. 8.00-15.00.

Vajaminevad
dokumendid:

Taotleja esitab:
  • taotluse Tapa Vallavalitsusele. Taotluse vormi blankett on kättesaadav Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/taotluste-vormid ja vallamajas.
  • kooli õppeosakonna poolt välja antud väljavõtte esimese semestri õpingukaardist.

Viide:

Sihtstipendiumi taotlus (RTF)