Tapa valla aastategija nimetuse andmise esitamisvorm

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tapa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kuulutab aukodanike kandidaatide esitamise välja üks kord nelja aasta jooksul kohalike omavalitsuste valimistele eelneva aasta 1. oktoobriks.

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Avaldus peab sisaldama kandidaadi eluloolisi andmeid, põhjendust ja kontaktandmeid.

Avaldus esitatakse vallavalitsusele, kes edastab aukodaniku kandidaatide koondandmed vallavolikogule hiljemalt 1. detsembriks.

Kestvus:

Aukodaniku nimetus koos aumärgiga ning hinnalise kingitusega, mille suuruse otsustab volikogu, antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud üritusel.

Õigusaktid:

» Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastutaja:

Nimi Nimi, nimi.nimi@tapa.ee, tel. XXX XXXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tapa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tapa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tapa vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: