Toimetulekutoetus

 

VABANDAME, vormide esitamise e-teenus ei ole veel täielikult valminud.
Palume nende töökorda seadmiseni kasutada paberkujul või allalaetavaid blankette, millised leiate altpoolt.

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Riiklik toimetulekutoetus - on igakuiselt makstav riiklik toetus, mille määramise ja maksmise aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Rohkem infot Sotsiaalhoolekandesus § 131-135.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, makstakse riiklik toimetuleku toetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

» Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas

Vastutaja:

Nimi Nimi, nimi.nimi@tapa.ee, tel. XXX XXXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tapa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tapa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tapa vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: