Ühekordne sünnitoetus

VABANDAME, vormide esitamise e-teenus ei ole veel täielikult valminud.
Palume nende töökorda seadmiseni kasutada paberkujul või allalaetavaid blankette, millised leiate altpoolt.

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetus on riiklikule lapsetoetusele makstav täiendav toetus. Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressiandmeteks esmakandena on kantud rahvastikuregistrisse Tapa vald.

Sünnitoetust makstakse kahes osas järgmiselt: esimene osa, 260.00 eurot, makstakse koheselt pärast lapse sünni registreerimist ja teine osa, 140.00 eurot, lapse ühe aastaseks saamisel.

Sünnitoetuse teine osa makstakse välja ainult juhul, kui ühe lapsevanema ja lapse elukohana on lapse sünni registreerimisest kuni lapse ühe-aastaseks saamiseni ja avalduse esitamiseni Eesti rahvastikuregistris katkematult registreeritud Tapa vald.

Kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõuniku ettepanekul lapse tegelikule hooldajale.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

Õigusaktid:

• Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas

Vastutaja:

Sotsiaalhoolekandespetsialist Anne Klettenberg anne.klettenberg@tapa.ee

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tapa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tapa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab altpool olevalt lingilt või Tapa vallamajast.

Vajaminevad
dokumendid:

  1. Isikut tõendav dokument
  2. Sünnitõend

Blanketid:

• Avaldus ühekordseks sünnitoetuseks 1.osa

• Avaldus ühekordseks sünnitoetuseks 2. osa