Ideekorje Tapa valla üldplaneeringu eskiislahendusele

Värskemad uudised

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 23.01.2019

18.01.2019

1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Maarika Mändla 2. Eestkostetava nimel tehingu tegemine – Mati Kanarik 3. Kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine – Ene Orgusaar 4. OÜ-ga Reaalprojekt Tamsalu Pa...  Loe edasi »