« Tagasi

Eelinfo LEADER toetustest 2018

 
MTÜ Arenduskoja 2018. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor on avatud 5.–14. veebruar 2018. aastal:
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus, eelarve 70 000 eurot.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, eelarve 130 000 eurot.
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus, eelarve 90 000 eurot.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond – 2018. aastal taotlusi vastu ei võeta.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus, eelarve 55 000 eurot.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine, eelarve 20 000 eurot.
Täpsema teabe ning infopäevade toimumise ajad avaldatakse lähiajal arenduskoja kodulehel (arenduskoda.ee), Virumaa Teatajas, Sõnumitoojas ning Arenduskoja liikmesomavalitsuste kodulehtedel.