1. Ehitusloa väljastamine - Mati Tamm 2. Kasutusloa väljastamine (2) – Mati Tamm 3. Sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus 4. Liikluskorralduse muutmine –...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 20.06.2018

  1. Ehitusloa väljastamine - Mati Tamm 2. Kasutusloa väljastamine (2) – Mati Tamm 3. Sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus 4. Liikluskorralduse muutmine –...

Vallavanem Alari Kirt   Esmaspäev, 18.06.2018 13.30-15.30 Osakonnajuhatajate koosolek 18.00 - Vallavanem osaleb Amblas rahvakoosolekul   Teisipäev, 19.06.2018...

Käesoleva nädala eelinfo

Vallavanem Alari Kirt   Esmaspäev, 18.06.2018 13.30-15.30 Osakonnajuhatajate koosolek 18.00 - Vallavanem osaleb Amblas rahvakoosolekul   Teisipäev, 19.06.2018...

Päästeameti peadirektori 29.05.2018 käskkirjaga määrati suure tuleohuga aja alguseks 31.05.2018 kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga ajal on metsas keelatud küttekoldevälise tule tegemine,...

Jaanilõkete tegemine suure tuleohuga ajal

Päästeameti peadirektori 29.05.2018 käskkirjaga määrati suure tuleohuga aja alguseks 31.05.2018 kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga ajal on metsas keelatud küttekoldevälise tule tegemine,...

30. mail võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Kodukohandamise taotlemine käib koostöös kohaliku omavalitsusega. Kodu kohandamist on...

Võeti vastu määrus "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

30. mail võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Kodukohandamise taotlemine käib koostöös kohaliku omavalitsusega. Kodu kohandamist on...

30. mail 2018 aastal võttis Tapa vallavolikogu vastu Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra. Antud määrus on sotsiaaltöötajate põhiline töövahend. Määrus reguleerib kogu Tapa valla poolt...

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

30. mail 2018 aastal võttis Tapa vallavolikogu vastu Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra. Antud määrus on sotsiaaltöötajate põhiline töövahend. Määrus reguleerib kogu Tapa valla poolt...

  Tapa Vallavalitsus viis läbi väikehanke Tapa Leina 18 kabelihoone ehitustöödeks.Tänasel Tapa Vallavalitsuse istungil (13.06.2018) tunnistati edukaks pakkumuseks Adelter OÜ poolt...

Kabelihoone ruumi remondi eduka pakkumuse kinnitamine

  Tapa Vallavalitsus viis läbi väikehanke Tapa Leina 18 kabelihoone ehitustöödeks.Tänasel Tapa Vallavalitsuse istungil (13.06.2018) tunnistati edukaks pakkumuseks Adelter OÜ poolt...

Esile on kerkinud murekohad seoses 22.juunil toimuva Tamsalu jaanipeoga, mille asukohaks on praegu planeeritud Tamsalu 100 tamme park. Täna öösel (12.juuni vastu 13.juunit) vandaalitseti pargis...

Hea Tamsalu rahvas!

Esile on kerkinud murekohad seoses 22.juunil toimuva Tamsalu jaanipeoga, mille asukohaks on praegu planeeritud Tamsalu 100 tamme park. Täna öösel (12.juuni vastu 13.juunit) vandaalitseti pargis...

Taani kontingent Eestis eestvõttel tähistatakse Tapal Taani-Eesti suurepärast koostööd, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Taani lipu Dannebrogi 799. aastapäeva kontserdi ja grilliga 15. juunil,...

Tapal tähistatakse koos sõdurite ja vallarahvaga Taani lipu päeva

Taani kontingent Eestis eestvõttel tähistatakse Tapal Taani-Eesti suurepärast koostööd, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Taani lipu Dannebrogi 799. aastapäeva kontserdi ja grilliga 15. juunil,...

Eile (12.06.2018) toimus 1.jalaväebrigaadi Tapa linnakus Sinilillekampaania tänuüritus, kus tänati kõiki toetajaid ja vabatahtlikke kampaania eduka õnnestumise eest.  Sinilillekampaania...

Sinilillekampaania tänuüritus 2018 toimus 1.jalaväebrigaadis

Eile (12.06.2018) toimus 1.jalaväebrigaadi Tapa linnakus Sinilillekampaania tänuüritus, kus tänati kõiki toetajaid ja vabatahtlikke kampaania eduka õnnestumise eest.  Sinilillekampaania...

2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute vahel toimus hääletamine elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS 01. juunist kuni 11. juunini. Hääletada sai 5 ettepaneku vahel.  Hääletamisest...

Kaasava eelarve ettepanekute hääletuse võitis "Valgejõe saar korda!"

2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute vahel toimus hääletamine elektroonilises veebikeskkonnas VOLIS 01. juunist kuni 11. juunini. Hääletada sai 5 ettepaneku vahel.  Hääletamisest...

1.            Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja ametiaja pikendamiseks – Ly Nelson 2.            Puudega inimesele...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 13.06.2018

1.            Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja ametiaja pikendamiseks – Ly Nelson 2.            Puudega inimesele...

Tapa valla koolide lõpuaktused:    Vajangu Põhikool - 12.juuni kell 10.00 Jäneda Kool - 15.juuni kell 17.00 Tapa Vene Põhikool - 16.juuni kell 12.00 Lehtse...

Lõpuaktused 2018

Tapa valla koolide lõpuaktused:    Vajangu Põhikool - 12.juuni kell 10.00 Jäneda Kool - 15.juuni kell 17.00 Tapa Vene Põhikool - 16.juuni kell 12.00 Lehtse...

MTÜ Arenduskoda on SEIC-projekti raames ettevalmistamas FB kodulehe rahvusvahelist reklaami ja LEADER-piirkonna kaarti, mis on mõeldud turistidele ning teistele piirkonna külalistele. Kaart...

Oluline info Tapa valla turismiettevõtjatele!

MTÜ Arenduskoda on SEIC-projekti raames ettevalmistamas FB kodulehe rahvusvahelist reklaami ja LEADER-piirkonna kaarti, mis on mõeldud turistidele ning teistele piirkonna külalistele. Kaart...

Tapa vallavalitsuse istungil (06.06.2018) muudeti Tapa valla 2018. aasta hankeplaani. Hankeplaani lisati tööd, mille jaoks on planeeritud summad maikuu vallavolikogu istungil kinnitatud...

Muudeti Tapa valla 2018.aasta hankeplaani

Tapa vallavalitsuse istungil (06.06.2018) muudeti Tapa valla 2018. aasta hankeplaani. Hankeplaani lisati tööd, mille jaoks on planeeritud summad maikuu vallavolikogu istungil kinnitatud...

Tapa vallavalitsuse istungil (06.06.2018) võeti vastu otsus korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimine".   Tapa Vene Põhikooli...

Riigihanke korraldamine Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimiseks

Tapa vallavalitsuse istungil (06.06.2018) võeti vastu otsus korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimine".   Tapa Vene Põhikooli...

Tapa vallavalitsuse istungil (06.06.2018) võeti vastu otsus korraldada lihthange „Rulapargi rajamine Tamsalu 100 tamme parki".  Asfalteeritavale alusplatsile rajatakse rulatatavad...

Tamsalu 100 tamme parki tuleb rulapark

Tapa vallavalitsuse istungil (06.06.2018) võeti vastu otsus korraldada lihthange „Rulapargi rajamine Tamsalu 100 tamme parki".  Asfalteeritavale alusplatsile rajatakse rulatatavad...

Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine (2, Tapa linnas Raudtee harutee, Tamsalu linnas Kooli tänava lõik 3) – Gerli Pajupuu Maa riigi omandisse jätmine – Gerli Pajupuu ...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.06.2018

Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine (2, Tapa linnas Raudtee harutee, Tamsalu linnas Kooli tänava lõik 3) – Gerli Pajupuu Maa riigi omandisse jätmine – Gerli Pajupuu ...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Kogu vooru eelarve on...

Täna (05.06.2018) avati KIK-i ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetuste taotlusvoor

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Kogu vooru eelarve on...

  Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2018 – 2022 on läbinud Tapa vallavolikogu esimese lugemise ja on vastuvõtmiseni avalikul väljapanekul. ...

Tapa valla arengukava 2018-2025 ja eelarvestrateegia 2018-2022 on avalikul väljapanekul

  Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2018 – 2022 on läbinud Tapa vallavolikogu esimese lugemise ja on vastuvõtmiseni avalikul väljapanekul. ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 71