« Tagasi

Vallavolikogu istung 29. november 2017

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. novembril, algusega kell 16.00 Tapal, vallavolikogu saalis.
 
Päevakorra projekt:
 
1. Tapa valla 2017. aasta eelarve täitmine III kvartalis – Mati Kanarik
2. Tamsalu valla 2017. aasta eelarve täitmine 10 kuu jooksul – Ellen
Uiboaed
3. Volikogu otsuse eelnõu „Mittetulundusühingu Eesti Linnade Liit
Üldkoosolekule ja volikogusse Tapa valda esindavate isikute nimetamine ja neile asendajate määramine" – istungi juhataja
4. Volikogu otsuse eelnõu „Koolide hoolekogudesse esindajate määramine"
– istungi juhataja
5. Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine"
– istungi juhataja 
6. Volikogu otsuse eelnõu "Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine„ –
Alari Kirt
7. Volikogu määruse eelnõu "Tapa Vallavalitsuse teenistujate
palgajuhend" – Alari Kirt
8. Volikogu määruse eelnõu "Tapa valla ametiasutuse ametnike
haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatavad nõuded" – Alari Kirt
9. Volikogu otsuse eelnõu "Tapa Vallavalitsuse koosseisu ja struktuuri
kinnitamine" – Alari Kirt 
 
Eelnõud on kättesaadavad siit