Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 13.12.2017

 
1. Koduteenuse osutamise jätkamine (4) – Pille Evardi
2. Toetuste maksmine – Pille Evardi
3. Eluruumi tagamise teenuse osutamise jätkamine – Pille Evardi
4. Tugiisikuteenuse määramine (2) – Jaanika Kirs
5. Koduteenuse osutamine (2) – Ly Nelson
6. Volituste andmine eestkostja ülesannete täitmiseks – Ly Nelson
7. Lemminkäinen Eesti AS-ga Tapa kesklinna tänavate ja ja pargi rekonstrueerimise ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingu pikendamine – Ene Orgusaar
8. Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine hankelepingu pikendamiseks
ja riigihanke korraldamiseks" – Ene Orgusaar
9. Tapa vallas, Tapa linnas, Pikk 15 hoone kabinettide ehitustööde eduka pakkumuse kinnitamine – Timo Tiisler
10. Liiklusmärkide 641 „Kohanimetähis" valmistamine ja paigaldamine  maksumuse hinnapakkumise eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
11. VME "Maamaksumäära kehtestamine", 2. lugemine – Kairi Maasen
12. Volikogu otsuse eelnõu "Tapa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" – Kairi Maasen
13. Volikogu otsuse eelnõu "Tapa valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kinnitamine" – Anne Roos, Mati Kanarik
14. Eluruumi  üürilepingu pikendamine (3) - Mati Kanarik
15. Kaeveloa väljastamine – Margit Halop
16. Kasutusloa väljastamine (2) – Margit Halop
17. Arvamus AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeloa taotluse kohta – Margit Halop
18. Volikogu otsuse eelnõu "Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine"  - Margit Halop
19. Alaealiste liikumispiirangu ajutine lühendamine – Piret Treial
20. Esindajate määramine – Alari Kirt
21. Volikogu otsuse eelnõu "Hallatava asutuse asutamine" – Indrek Jurtšenko