Tapa Vallavalitsus võtab tööle

 

Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • AVALIKE SUHETE SPETSIALIST
 • NOORSOOTÖÖSPETSIALIST
 • SPORDIKOOLI DIREKTORI- PROJEKTIJUHI

 

AVALIKE SUHETE SPETSIALISTI

Avalike suhete spetsialisti peamised tööülesanded on valla mainekujundamise korraldamine ja turundamise koordineerimine, vallalehe sisuline toimetamine ja väljaandmise korraldamine, valla veebilehe administreerimine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt ajakirjanduse, kommunikatsiooni või avalike suhete erialal)
 • eelnev töökogemus sarnasel töökohal
 • oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • väga hea eesti keel oskus ning hea inglise ja vene keele oskus
 • tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti-, tabeli-, foto- ja videotöötlusprogrammide, interneti kasutamise oskus;

Pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast töökeskkonda
 • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
 • erialast täiendkoolitust

Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga  saata Tapa Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018. Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: abivallavanem Riho Tell, telefon 5143750, riho.tell@tapa.ee

Ametijuhend

 

NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI

Noorsootööspetsialisti töökoha põhieesmärk on Tapa valla noorsootöövaldkonna töö korraldamine ning arengusuundade kujundamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus
 • vähemalt kaheaastane töökogemus noorsootöö valdkonnas
 • teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
 • oskus kasutada arvutit ja kohaliku omavalitsuse infosüsteeme
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel, hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades.
 • kõrge pingetaluvus, kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime
 • väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus heal tasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • juhtimisalased ja valdkonnapõhised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused
 • B-kategooria autojuhiluba

Pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
 • erialast täiendkoolitust

Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga  saata Tapa Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018. Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: abivallavanem Aivi Must, telefon 325 8691, aivi.must@tapa.ee

Ametijuhend

 

SPORDIKOOLI DIREKTORI- PROJEKTIJUHI

ametikoha täitmiseks

Spordikooli direktori-projektijuhi ametikoha põhieesmärk on käivitada Tapa valla spordikool ning asuda direktori ametikohale 01.08.2018

Kandidaadilt ootame:

 • Tapa valla spordikooli põhimääruse ja õppekava ettevalmistamine
 • Tapa valla spordikooli meeskonna loomine
 • Tapa valla spordikooli käivitamine alates 01.09.2018
 • Tapa valla spordikooli juhtimine alates 01.09.2018

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridus- ja spordivaldkonnas.

Pakume:

 • osalise koormusega tööd kuni 01.08.2018
 • täiskohaga koolijuhi tööd alates 01.08.2018
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
 • erialast täiendkoolitust

Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga  saata Tapa Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018. Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: vallavanem Alari Kirt, telefon 5660 7450, alari.kirt@tapa.ee

 

 
 • SOTSIAALHOOLEKANDE JUHTIVSPETSIALIST 
 • KESKKONNASPETSIALIST 
 • LASTEKAITSEPETSIALIST
 • MAAKORRALDAJA