Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 17.01.2018

 1. MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing lapsehoid raha eraldamine lapsehoiuteenuse osutamiseks – Jaanika Kirs
 2. Tugiisikuteenuse määramine – Jaanika Kirs
 3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
 4. Tapa valla sihtstipendiumi taotluse vormi kinnitamine – Anne Roos
 5. Porkuni Kooli hoolekogusse esindaja määramine – Anne Roos
 6. Tapa Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine – Anne Roos
 7. Õpilase sõidukulude hüvitamine kodust kooli ja koolist koju sõitmiseks ühistranspordiga – Anne Roos
 8. Õpilase ühistranspordivahendi sõidukaardi taotlus – Anne Roos
 9. Reklaami paigaldusloa väljastamine – Eele Ehasoo
 10. Tänava ajutine sulgemine Tapa linnas  - Jaanus Annus
 11. Kasutusloa väljastamine – Timo Tiisler
 12. Kasutusteatise teavitatuks lugemine – Timo Tiisler
 13. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks – Lembit Saart
 14. Tapa valla hankekord – Ene Orgusaar
 15. Info