« Tagasi

Tapa valla sihtstipendium

 

Motiveerimaks ja toetamaks täiskoormusel õppivaid üliõpilasi, võttis Tapa Vallavolikogu 28. septembril 2017 vastu määruse ,,Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord". Stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot, mida makstakse ühele isikule ühel korral. Stipendiumi on võimalik taotleda üliõpilasel, kes asus omandama kõrgharidust 2017. aastal.

Sihtstipendiumi on võimalik taotleda esimese semestri läbinud üliõpilasel:

-          kes on lõpetanud Tapa vallas põhikooli või gümnaasiumi,

-          kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Tapa vallas,

-          kes on esimese semestri jooksul täitnud vähemalt 75% oma kinnitatud õppekava ainepunktidest.

Taotleja esitab:

-          taotluse Tapa Vallavalitsusele. Taotluse vormi blankett on kättesaadav Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/taotluste-vormid ja vallamajas.

-          kooli õppeosakonna poolt välja antud väljavõtte esimese semestri õpingukaardist.

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2018.

Stipendiumi maksmise otsustab Tapa vallavalitsus veebruarikuu jooksul.

Küsimuste korral võtta ühendust haridusspetsialistiga, tel: 322 9684 või e-kiri: anne.roos@tapa.ee.