« Tagasi

Tapa Vallavalitsus võtab tööle AVALIKE SUHETE SPETSIALISTI JA ETTEVÕTLUSSPETSIALISTI

 

Tapa Vallavalitsus võtab tööle

AVALIKE SUHETE SPETSIALISTI

Avalike suhete spetsialisti peamised tööülesanded on valla mainekujundamise korraldamine ja turundamise koordineerimine, vallalehe sisuline toimetamine ja väljaandmise korraldamine, valla veebilehe administreerimine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt ajakirjanduse, kommunikatsiooni või avalike suhete erialal)
 • eelnev töökogemus sarnasel töökohal
 • oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • väga hea eesti keel oskus ning hea inglise ja vene keele oskus
 • tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti-, tabeli-, foto- ja videotöötlusprogrammide, interneti kasutamise oskus;

Pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast töökeskkonda
 • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
 • erialast täiendkoolitust

Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga  saata Tapa Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 26. veebruariks 2018. Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

 

Täiendav info: abivallavanem Riho Tell, telefon 5143750, riho.tell@tapa.ee

Ametijuhend

................................................................................................................

 

Tapa Vallavalitsus võtab tööle 

ETTEVÕTLUSSPETSIALISTI

Ettevõtlusspetsialisti peamised tööülesanded on ettevõtlusalaste arendus- ja koostööprojektide koordineerimine, meetmete väljatöötamine ettevõtluse arendamiseks vallas, kodanike ühenduste kaasamine ja koostöö arendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt majandusalane)
 • väga hea eesti keele oskus ning hea inglise keele oskus
 • hea analüüsi- ja algatusvõime, oskus näha tervikpilti
 • väga hea arvutikasutamise oskus (Excel, PowerPoint)
 • väga hea suhtlemisoskus
 • hea eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas

Kasuks tuleb:

 • ettevõtlusalane kogemus
 • projektijuhtimise kogemus
 • vene keele oskus

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
 • sõbralikku ja aktiivset töökollektiivi

Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga  saata Tapa Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 26. veebruariks 2018. Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

 

Täiendav info: abivallavanem Riho Tell, telefon 5143750, riho.tell@tapa.ee

Ametijuhend