« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 21.02.2018

 

  1. Tugiisikuteenuse osutamine – Jaanika Kirs
  2. Eestkostetava omaosaluse võlgnevuse tasumine – Mati Kanarik
  3. Projekteerimistingimuste väljastamine – Timo Tiisler
  4. Teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine – Gerli Sveta Pajupuu
  5. Katastriüksuse jagamine - Gerli Sveta Pajupuu
  6. VOE "Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" - Gerli Sveta Pajupuu
  7. Riigihanke korraldamine Eesti lubjatööstuse ajalugu ning paekivi kasutamise võimalusi tutvustava ekspositsiooni rajamine Tamsalu 100 tamme parki - Ene Orgusaar
  8. Riigihanke korraldamine Tapa valla elektripaigaldiste käidukorralduse teenuse osutamiseks - Ene Orgusaar
  9. Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus
  10. VME "Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude ja pillirendi tasu kinnitamine" – Anne Roos, Ilmar Kald