« Tagasi

Vallavolikogu 5. istungi päevakorra projekt 27.12.2017

 

Tapa Vallavolikogu 5. istung toimub kolmapäeval, 27. detsembril 2017, Tamsalu linnas Tehnika 1 a, volikogu istungite saalis (III korrus), algusega kell 16.00.

 

Päevakorras:

1.      Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla aastategija nimetuse andmine".

2.      Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla teenetemärgi andmine".

3.      Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Spordikooli asutamine".

4.      Volikogu määruse eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine".

5.      Volikogu määruse eelnõu „Represseeritud isikute maamaksust vabastamine".

6.      Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine".

7.      Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

8.      Volikogu otsuse eelnõu „Audiitori määramine"

9.      Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla koolieelsete laste haridusasutuste õpetajate töötasu alammäärad".

10.  Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alalise komisjoni esimehele ja aseesimesele ning vallavolikogu liikmele vallavolikogu töös osalemise eest kompensatsiooni maksmine ja volikogu komisjoni liikmele komisjoni töös osalemise eest kompensatsiooni maksmine".

11.  Volikogu otsuse eelnõu „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine".

12.  Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine hankelepingu pikendamiseks ja riigihanke korraldamiseks".

13.  Eelarve-ja arengukomisjoni koosseisu muudatus

14.  Info.