Eesmärgiga tagada jalakäijate liiklemise ohutus jätkatakse Tapal kõnniteede ehitamisega. Seoses sellega, et Pikk tänaval puudus kõnnitee lõigul Alexela Oil AS tankla ja Nooruse tänava...

Tapa ehitab: uus kõnnitee Pikk tänavale

  Eesmärgiga tagada jalakäijate liiklemise ohutus jätkatakse Tapal kõnniteede ehitamisega. Seoses sellega, et Pikk tänaval puudus kõnnitee lõigul Alexela Oil AS tankla ja Nooruse tänava...

  1. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine – Jaanika Kirs 2. Isikliku transpordivahendi sõidukulude hüvitamine koolisõiduks ning kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 19.09.2018

  1. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine – Jaanika Kirs 2. Isikliku transpordivahendi sõidukulude hüvitamine koolisõiduks ning kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu...

29.septembril kell 13.00 toimub Tapa spordihoones Tapa valla Spordikooli tutvustav üritus lastevanematele. Treenerid tutvustavad spordialasid millega koolis tegeldakse (käsipall, jalgpall,...

Tapa valla Spordikooli tutvustav üritus toimub 29.septembril

29.septembril kell 13.00 toimub Tapa spordihoones Tapa valla Spordikooli tutvustav üritus lastevanematele. Treenerid tutvustavad spordialasid millega koolis tegeldakse (käsipall, jalgpall,...

Seoses juubeliga "Tapa Gümnaasium 100" on loodud Vilistlaste Segakoor, kuhu otsitakse lauljaid. Koori dirigendiks on Evely Traublum-Rambi, kontsertmeistriks Urmas Lattikas.   ...

Tapa Gümnaasiumi Vilistlaste Segakoor otsib lauljaid

Seoses juubeliga "Tapa Gümnaasium 100" on loodud Vilistlaste Segakoor, kuhu otsitakse lauljaid. Koori dirigendiks on Evely Traublum-Rambi, kontsertmeistriks Urmas Lattikas.   ...

  Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

  Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. septembril 2018 Tamsalu Halduskeskuses, Tehnika 1a Tamsalu, algusega kell 16.00.   Päevakorras:   1. Umbusalduse...

Tapa Vallavolikogu erakorraline istung toimub 17.09.2018

Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 17. septembril 2018 Tamsalu Halduskeskuses, Tehnika 1a Tamsalu, algusega kell 16.00.   Päevakorras:   1. Umbusalduse...

1. Tapa Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine – Anne Roos 2. Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord – Maarika Mändla 3. Avalduse esitamine Viru...

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 12.09.2018

1. Tapa Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine – Anne Roos 2. Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord – Maarika Mändla 3. Avalduse esitamine Viru...

Seoses Tapal Ambla mnt ja Karja tn ristmiku ehitustöödega on ristmik suletud 12.09.2018 kuni 19.09.2018. Liiklust reguleeritakse ajutiste liiklusmärkidega. Ümbersõit toimub Õhtu pst kaudu. ...

Ajutine liikluskorralduse muudatus Ambla mnt ja Karja tn ristmikul

Seoses Tapal Ambla mnt ja Karja tn ristmiku ehitustöödega on ristmik suletud 12.09.2018 kuni 19.09.2018. Liiklust reguleeritakse ajutiste liiklusmärkidega. Ümbersõit toimub Õhtu pst kaudu. ...

  Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.  Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

  Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.  Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad...

  Järgmine volikogu istung toimub esmaspäeval, 10. septembril 2018, algusega kell 16.00. Istung toimub Tamsalu Halduskeskuses. Päevakorras:   1. Volikogu...

Tapa Vallavolikogu erakorraline istung toimub 10.09.2018

  Järgmine volikogu istung toimub esmaspäeval, 10. septembril 2018, algusega kell 16.00. Istung toimub Tamsalu Halduskeskuses. Päevakorras:   1. Volikogu...

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2019. aastal.    Sihtasutus Eesti...

Sihtasutus Eesti Rahvakultuuri Fond võtab vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2019. aastal.    Sihtasutus Eesti...

  1.juunil avati Tamsalus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks rajatud tammepark. Pargi rajamist Tamsalus Paide maantee äärde alustati 2017 aastal. Istutati 100 noort 3-4...

Tamsalu 100 tamme park on valmis

  1.juunil avati Tamsalus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks rajatud tammepark. Pargi rajamist Tamsalus Paide maantee äärde alustati 2017 aastal. Istutati 100 noort 3-4...

Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub...

Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade

Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub...

  31. augustil lõpetati Tamsalu lasteaia Sääse õppehoone ventilatsioonisüsteemi ehitustööd. Tööde käigus paigaldati hoone pööningule viis soojustagastusega ventilatsiooniseadet ja õhu...

Tamsalus Sääse lasteaiahoonele ventilatsioonisüsteemi paigaldamine

  31. augustil lõpetati Tamsalu lasteaia Sääse õppehoone ventilatsioonisüsteemi ehitustööd. Tööde käigus paigaldati hoone pööningule viis soojustagastusega ventilatsiooniseadet ja õhu...

1. Nõusoleku andmine – Jaanika Kirs 2. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Pille Eevardi 3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) – Indrek...

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 05.09.2018

1. Nõusoleku andmine – Jaanika Kirs 2. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Pille Eevardi 3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) – Indrek...

  Juba sel laupäeval ehk 8. septembril on Jänedal võimalik laadalistel tutvuda Põhja-Eesti kohaliku toidu turualaga, osaleda Magasimaa talu töötoas, õppida valmistama õnge ja ürditeed....

Jäneda sügislaadal otsitakse Põhja-Eesti esindusjooki

  Juba sel laupäeval ehk 8. septembril on Jänedal võimalik laadalistel tutvuda Põhja-Eesti kohaliku toidu turualaga, osaleda Magasimaa talu töötoas, õppida valmistama õnge ja ürditeed....

Inkotoa järgmine vastuvõtt toimub Tapal 10.septembril kell 10:00 aadressil Valve tn 30.

Inkotoa järgmine vastuvõtt

Inkotoa järgmine vastuvõtt toimub Tapal 10.septembril kell 10:00 aadressil Valve tn 30.

Tapa Vallavolikogu kinnitas määrusega nr 28 Tapa Vallavalitsuse hallatava asutuse Tapa Vallahooldus põhimääruse. Põhimääruse kohaselt nimetati senine hallatav asutus Tamsalu Kommunaal ümber...

Tegevust alustas Tapa Vallahooldus

Tapa Vallavolikogu kinnitas määrusega nr 28 Tapa Vallavalitsuse hallatava asutuse Tapa Vallahooldus põhimääruse. Põhimääruse kohaselt nimetati senine hallatav asutus Tamsalu Kommunaal ümber...

Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus toimub sisehindamine, kui küsitleme noori ning kaardistame hetkel olukorda Tapa valla noorsootöös. Pärast sisehindamist külastavad Tapa valda...

Tapa vald hindab noorsootöö hetkeolukorda ning teeb suuremaid plaane

Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus toimub sisehindamine, kui küsitleme noori ning kaardistame hetkel olukorda Tapa valla noorsootöös. Pärast sisehindamist külastavad Tapa valda...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 76