Tapa Vallavalitsus 

kuulutab välja konkursi 
 
TAPA HOOLDEKODU JUHATAJA 
vaba ametikoha täitmiseks alates 01. juulist 2017
 
Töö kirjeldus
Tapa  Hooldekodu töö juhtimine ning korraldamine. 
 
Nõudmised kandidaadile
Sobid sellele ametikohale, kui 
- sul on kõrgharidus
- tunned sotsiaalvaldkonda ja omad teadmisi hooldustööst
- omad juhtimiskogemust
- pead oluliseks meeskonnatööd
- valdad eesti keelt ja suhtlustasandil vene keelt
- oled empaatiline ja hea suhtleja
- austad inimesi ja tema põhiõigusi
- ei karda langetada kaalukaid otsuseid ega kanda vastutust
- oskad kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
- orienteerud oma töövaldkonda puudutavas seadusandluses.
 
Kasuks tuleb
- juhtimiskogemus
- hariduslik või tööalane kokkupuude hooldusvaldkonnaga
- teadmised vananemise psühholoogiast
- võimalus kasutada isiklikku sõiduautot tööülesannete täitmiseks
 
Kandidaadil palume esitada:
- kirjalik avaldus
- CV
- haridust tõendava dokumendi koopia

 

Täiendav informatsioon:  vallavanem Alari Kirt, tel 3229654, alari.kirt@tapa.ee
 
Dokumendid palume esitada 12. juuniks 2017 Tapa Vallavalitsusele aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn, Tapa vald või digitaalselt allkirjastatult meiliaadressile vallavalitsus@tapa.ee