Tapa ja Tamsalu valla ühinemislepingu koosatmiseks moodustati Tapa ja Tamsalu esindajatest töörühmad.

 

Humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna töörühm

humanitaar-tapa-tamsalu@arenduskoda.ee

 

Urmas Nõmmik

urmas.nommik@ut.ee

Tamsalu

Krista Lepik

tamsalusk@gmail.com

Tamsalu

Ene Augasmägi

ene.augasmägi@tamsalu.ee

Tamsalu

Sirje Major

sirje1946@hotmail.com

Tamsalu

Kerli Relli

kerlirelli@gmail.com

Tamsalu

Jaan Lõõnik

jaan@erkas.ee

Tapa

Ilmar Kald

ilmar.kald@gmail.com

Tapa

Heili Pihlak

heili.pihlak@kultuurikoda.ee

Tapa

Piret Pihel

piretpihel@hot.ee

Tapa

Naima Sild

naima.sild@tapavpk.ee

Tapa

 

Majandusvaldkonna töörühm

majandus-tapa-tamsalu@arenduskoda.ee

 

Ellen Uiboaed

ellen.uiboaed@tamsalu.ee

Tamsalu

Lembit Saart

lembit.saart@tamsalu.ee

Tamsalu

Hando Kasekamp

hando@hanval.eu

Tamsalu

Rein Lall

rein@vohmuta.ee

Tamsalu

Annika Kapp

annika.kapp@tamsalu.ee

Tamsalu

Andrus Freienthal

andrus.freienthal@tapa.ee

Tapa

Mati Kanarik

mati.kanarik@tapa.ee

Tapa

Vello Ojamäe

vello.ojamae1@gmail.com

Tapa

Aare Palmsalu

aare.palmsalu@tapavesi.ee

Tapa

Marika Tali

tali.marika@gmail.com

Tapa