15.02.19

Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

2-toalise korteriomandi asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Tapa linn, Ülesõidu tn 6-41, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 2839331, katastritunnusega 79101:004:0003 (391/20309 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 41, mille üldpind on 39,1 m²).

Majas on korteriühistu. Korter on kolmandal korrusel, keskküttega. Aknad ja uksed suurema kulumiga, korter vajab kapitaalremonti.

Müügi alghind on 4200 eurot, tagatisraha 100 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot. Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele, enampakkumise võitjal arvestatakse tagatisraha ostuhinna sisse.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 22.02.2019 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Ülesõidu".

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast.

Pakkumiste avamine toimub 22.02.2019 kell 10.05 Tapa vallavalitsuse III korruse saalis Pikk 15.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele nr EE722200001120077103 Swedbankis.

Enampakkumise võitja on kohustatud müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt ühe kuu  jooksul pärast pakkumise toimumist. Juhul kui enampakkumise võitja ei ilmu ettenähtud aja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks ning talle ei tagastata tagatisraha.

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.

Täiendav info: finantsspetsialist Mati Kanarik, tel 32 29 657, e-post mati.kanarik@tapa.ee ja sotsiaaltöötaja Eha Altmäe, tel 56557163, e-post eha.altmae@tapa.ee