12.06.17
Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:
 
1. Elamumaa aadressil Künka 4 Tapa linn Tapa vald pindalaga 3280 m2 (Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 53350, katastritunnus 79001:001:0053).
Müügi alghind on 4900 eurot, tagatisraha 200 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 50 eurot.
 
2. Elamumaa aadressil Künka 6 Tapa linn Tapa vald pindalaga 1840 m² (Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 56150, katastritunnus 79001:001:0054). 
Müügi alghind on 3300 eurot, tagatisraha 100 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 50 eurot.
 
Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 17. august 2017 kell 10:00 aadressil Pikk tn 15 Tapa. Ümbrikul peab olema märgusõna „kinnistu" ja pakkuja andmed.
 
Pakkumine peab sisaldama:
1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni; 
2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;
3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast.
Pakkumiste avamine toimub 17. augustil 2017 kell 10.05 Tapa vallavalitsuse III korruse saalis Pikk 15.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele nr EE722200001120077103 Swedbankis.
 
Enampakkumise võitja on kohustatud asjaõigus- ja võõrandamislepingu sõlmima hiljemalt ühe kuu  jooksul pärast pakkumise toimumist. Juhul kui enampakkumise võitja ei ilmu ettenähtud aja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks ning talle ei tagastata tagatisraha.
Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
 
Täiendav info: Mati Kanarik, tel 3229657, mati.kanarik@tapa.ee,  Kairi Maasen, tel 3229672, kairi.maasen@tapa.ee  ja Timo Tiisler, tel 3229660, timo.tiisler@tapa.ee.