29.12.14

Eestis kehtiv jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. 
Probleemtoote hulka kuulvad vanarehvid, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed, nende osad ning patareid ja akud.
Rehvide edasimüüjatel on kohustus üks ühele vanarehvid oma töökojas vastu võtta, kui klient ostab töökojast uued rehvid.
Vanad sõiduautode rehvid saab ära anda Tapa linna jäätmete kogumispunkti.
Jäätmete kogumispunkt asub Tapa linnas Ülesõidu 8. Jäätmete üleandmiseks pöörduda Meie poe külguksest I korrusele või helistada telefonile 53301779. Jäätmete kogumispunkti haldab AS Eesti Keskkonnateenused. Jäätmete kogumispunktis võetakse jäätmeid vastu ainult Tapa valla elanikelt.
Jäätmete toojad registreeritakse.
 
Suuremate vanarehvide koguste korral pöörduda MTÜ Rehviliidu poole.
Aadress: Vana-Narva mnt 26, Maardu 74114
Tel: +372 6 339 246
Mob: + 372 56 236 697
info@rehviliit.