4. aprillist töötab Tapa vallavalitsuse avalike suhete spetsialistina Kuido Merits

Uus avalike suhete spetsialist tuli Tapa valda otse Valga valla kommunikatsioonijuhi kohalt, kus töötas alates 2020. aasta juunist. Lisaks on tal olemas eelnev meedia- ja kommunikatsioonitöötaja kogemus nii erasektorist (Green Building Council), valimisliidust (Vaba Tallinna Kodanik) kui kohalikust omavalitsusest Maardu linnas, samuti on ta töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ning tõlkija ja tõlgina ERR-s ja Politsei-ja Piirivalveametis. Varasemalt on Merits pikemat aega teeninud Välisministeeriumis (1992–2013), sealhulgas poliitikadiplomaadi ja asejuhina Eesti esindustes Riias, New Yorgis ja Kiievis.

Meritsa sõnul ajendas teda Tapa valda kandideerima ja tööle asuma Tapa strateegilise tähtsusega asukoht koos siin baseeruva kaitseväe ja liitlastega. Oluline on ka ajalooline raudteesõlm ja hea ühendus pealinnaga. „ Tapa vald on üks kiiremini arenevaid piirkondi Eestis, sisaldades endas peale militaarsuse muudki, näiteks väärtuslikku ajaloolist pärandit ja looduskauneid kohti. Seda kõike tuleb silmas pidada valla mainekujunduse edendamisel, et Tapa saaks enam tähelepanu üleriigiliselt. Usun, et oma varasema tausta ja kogemuse tõttu suudan piisaval määral kaasa aidata kriisireguleerimise alasele tegevusele, aga samuti arenevale tsiviil-militaarkoostööle ning hoogustada valla välissuhteid."

Ta lisas, et üheks esmaseks ülesandeks on elanike teavitamine vallavalitsuse tegevustest, aga samuti huvipakkuva teabe edastamine Tapa vallas toimuva kohta, kasutades selleks kõiki valla infokanaleid.

Foto: Toomas Tuul