Elektrilevi juhtkonna kohtumine Tapa Vallavalitsuses

Eesti suurimat võrguettevõtet Elektrilevi OÜ esindasid varahaldusjuht Rasmus Armas ja Tapa valla projektidega tegelev Karel Tuulik, vallavalitsuse poolt osalesid vallavanem Valdo Helmelaid, abivallavanem Andrus Freienthal ja teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus.

Eilse, 19.04, kohtumise käigus andis Elektrilevi juhtkond põhjaliku ülevaate elektrivõrgu arengutest üldisemalt ning Lääne -Virumaa ja Tapa piirkonna suurematest investeeringutest ja plaanidest.

Eelmisel, 2021. aastal teostas Elektrilevi suuremaid investeeringuid Jäneda juures, 2022. algasid suuremad tööd Tapa linnas ja Lehtse- Pruuna vahelise õhuliini rekonstrueerimine. Käsil on amortiseerunud Põhja 35/10 piirkonnaalajaama likvideerimine. Investeeringu raames viiakse olemasoleva 35kV õhuliini üle 10kV pingele, samuti viiakse tööst välja 17,5 km olemasolevaid liini, ning ehitatakse 11 km uusi maakaabelliine. Lisaks viiakse tööst välja 16 vana alajaama ja ehitatakse 11 uut alajaama, sealhulgas 7 kaugjuhitavat.

Kokku on Elektrilevi Eestis teostatavate tööde maht kõige suurem –  Viljandi kõrval – just Tapa vallas. Lääne-Virumaal on tootmisvõimsuse kasv olnud erakordselt kiire, võrreldes 2018. aastaga võrreldes on tõus olnud kahekordne, samuti jätkub hajatootmise areng. Raudteevõrkude elektriliinide ülevõtmine Elektrilevi poolt on jätkuvalt päevakorras ja plaanis ellu viia.  

Kohtumisel arutati edasist koostööd ja kokkuleppe sõlmimist valla ja Elektrilevi vahel, arvestades Tapa linnaruumi küsimusi ja valla teehoiukava, aga ka maa-aluste kaablite tulevast paigaldust kesklinnas ja elektripostide seisukorda. Elektrikatkestuste ja rikete puhul ei pea Karel Tuuliku sõnul mitte tingimata pöörduma kohaliku omavalitsuse poole, vaid tasub võtta otse ühendust Elektrileviga.