Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamise võimalused

Tapa vald toetab osaliselt Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elavate laste ja noorte väljaspool Tapa valda huvikooli kohatasu maksmises.

Õppuri huvihariduse omandamist toetatakse ainult ühes teise koolipidaja huvikoolis ühel erialal, makstes kuni 80%, kuid mitte rohkem kui 120 eurot kuus kohatasu maksumusest huvikooli pidaja esitatud arvete alusel.

Huvikooli kohatasu osaliseks katmiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele kui ametiasutusele taotluse õppeaasta alguses, tähtaeg on 10. september.

Täpsem info ja taotluse vorm asub kodulehel siin: https://www.tapa.ee/kohamaks

Foto: Pexels, Valda Karpovich