Lähenemas on mittetulundusliku tegevuse toetamise taotluste esitamise tähtaeg.

Vallavalitsus tuletab meelde, et  lähenemas on mittetulundusliku tegevuse toetamise taotluste esitamise tähtaeg, 10. september 2022.

Toetuse taotlemiseks esitatakse Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus, mis sisaldab küsitavaid andmeid taotleja, tema tegevuse sisu ja eelarve kohta. 

Kogu vajalik info on leitav kodulehelt siit:   https://www.tapa.ee/toimingud/mittetulunduslike-spordi-kultuuri-noorte-ja-kula-uhingutele-tegevuse-jaoks-rahaline-toetus