Liblika maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tapa Vallavolikogu oma 26.05.2022 istungil võttis vastu Liblika maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu.

 

Tapa vallavalitsus annab teada, et Liblika maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06.2022-16.07.2022.

 

Materjalidega saab tutvuda Tapa Vallavalitsuse koduleheküljel https://www.tapa.ee/tapa-linnas-asuva-liblika-maauksuse-ja-lahiala-detailplaneering   või vajadusel paberkandjal Tapa Vallavalitsuse (Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald) II korrusel.

Ettepanekud palume saata e-posti aadressil: vallavalitsus@tapa.ee või Tapa Vallavalitsusele aadressil: Pikk tn 15, 45106 Tapa linn, Tapa vald.

Tapa linnas asuva Liblika maaüksuse  ja lähiala detailplaneering on algatatud Tapa Vallavalitsuse 01.04.2020 korraldusega nr 177.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Liblika maaüksusele (katastritunnus 79101:015:0562, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 21753 m2, kinnistusregistri registriosa nr 15135550) tankla ja seda teenindavate rajatiste ehitamine. Detailplaneeringu eesmärgid ja lahendus on täpsemalt toodud detailplaneeringu seletuskirjas, põhijoonisel ja lisades.