Tapa valla 2022 kaasavale eelarvele laekus neli ettepanekut

2022. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 25. aprillist kuni 8. maini. Tähtaegselt esitati Tapa Vallavalitsusele neli (4) ettepanekut, mis hõlmasid hoonete korrastamist ja elukeskkonna mitmekesistamist Tapa vallas. 

Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine" § 5 lg 1 analüüsis ja hindas ettepanekuid vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus: Valimisliit Valgejõe esindaja Indrek Jurtšenko, Valimisliit Koostöö esindaja Ene Augasmägi, Eesti Keskerakonna esindaja Üllar Neeme, Eesti Reformierakonna esindaja Tiina Talvik, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja Aigar Põder ja Tapa Vallavalitsuse esindaja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva.

Komisjon hindas ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele, mille kohaselt peab ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt liigituma vallaeelarve mõistes investeerimistegevuseks, ettepanek peab olema seotud Tapa vallaga, peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning investeeringu suurus ei tohi ületada 20 000 eurot.

Hääletusele lähevad järgmised ettepanekud:

  1. Jäneda Veskijärve teeraja valgustamine

Veskijärve äärne kõnnirada ühendab Jäneda külakeskust Teokülaga. Kõnnirada kasutavad igapäevaselt kohalikud elanikud, et jõuda tööle, kooli, lasteaeda, bussijaama või poodi. Samuti kasutavad teed Jäneda tervisesportlased, loodushuvilised, lemmikloomaomanikud ning väikelaste emad, kes liiguvad lihtsalt jalgrada pidi või kasutavad seda ühendusteena matka- ja suusarajale või Siniallikatele.
Idee elluviimisel suureneb piirkonna turvalisus, kuna valgustamata tee on auklik, sageli libe või porine ning selle äärde jääb mudase kaldaga järv.

Kasusaajateks on Jäneda küla ja ümbruse ca 400 elanikud, loodushuvilised, tervisesportlased, lisaks teised Jäneda külastajad nii Tapa vallast kui mujalt. 

  1. Tamsalu kultuurimaja pargis rannavõrkpalliala arendamine ja korrastamine 

Eesmärk on korrastada Tamsalu kultuurimaja pargis asuvad rannavõrkpallialad, mida saavad kasutada kõik Tamsalu linna elanikud ja külalised. Planeeritav koht asub kultuurimaja pargis korvpalli väljaku lähedal ning oleks suvisel perioodil kohalike noorte poolt aktiivses kasutuses. Võrkpalliväljaku korrastamine annab võimaluse Tamsalu Gümnaasiumile väljakuid kooliõpilastel kehalise kasvatuse tundides.

Kasusaajateks Tamsalu linna ja lähipiirkonna sportlikud inimesed.

Hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel www.tapa.ee ja facebooki lehel, www.volis.ee keskkonnas ning valla ajalehes Tapa Sõnumed.

Isikud, kellel ei ole isikliku arvuti kasutamise võimalust saavad kasutada hääletamiseks Tapa Vallaraamatukogu ja selle haruraamatukogusid asutuse lahtiolekuaegadel.

Hääletamine toimub alates 30. maist kuni 8. juunini (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu).

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule.

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

Tapa vallavalitsus tänab kõiki esitajaid aktiivse osavõtu eest.