Tapa Vallavalitsuse 22. istungi päevakorra projekt

 

Istung toimub kolmapäeval, 01.06, kell 9.15 vallavolikogu saalis

 1. Tegevusloa andmine projektlaagri läbiviimiseks – Regiina Kaima
 2. Vallavara enampakkumise tulemuse kinnitamine ja korduva enampakkumise korraldamine – Lembit Saart
 3. Vallavara enampakkumise tulemuse kinnitamine – Lembit Saart
 4. Ehitusloa andmine – Mati Tamm
 5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks  – Linda Kelu-Toome
 6. Riigihanke „Tapa valla teede pindamine" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine  – Ene Orgusaar
 7. Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (tehniline valveteenus) – Ene Orgusaar
 8. Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus) – Ene Orgusaar
 9. Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tamsalu jäätmejaama haldamine) – Ene Orgusaar
 10. Avaliku ürituse  korraldamiseks loa andmine – Marko Teiva
 11. Tapa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" – Helen Ruberg
 12. Tapa Valla Köögi põhimääruse muutmine
 13. Info