Tapa Vallavalitsuse uus lastekaitsespetsialist on Kristi Ale

 

Alates 10. maist alustas Tapa Vallavalitsuses tööd uus lastekaitsespetsialist Kristi Ale. Põlise läänevirukana on tal olulisem osa haridusteest omandatud Virumaal, samuti kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolist (2008). Enne kõrghariduse omandamist õppis ta 2001-2002. a kohtusekretäri erialal Tallinna Majanduskoolis. 

Töötamist sotsiaalvaldkonnas alustas Kristi 2012. aastal Eesti Töötukassa teenuse Tööharjutus grupijuhendajana. 2014-2015 aasta tõi kogemuse töötamisest Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuse sotsiaalpedagoogina, seejärel jätkas Kristi Töötukassa teenuste juhendajana. 2020-2021 töötas Kristi AS Hoolekandeteenused metoodikuna.

Lastekaitseametnikuna on tema peamisteks ülesanneteks valla eestkostel olevate laste elu korraldamine, kohtudokumentide koostamine, kodukülastuste tegemine ja võrgustikutöö. Esialgse kokkuleppe kohaselt jäävad pereprobleemide lahenduspiirkondadeks Lehtse, Jäneda, Moe. Valdkondlikuks murekohaks on Kristi arvates pere kui terviku vajaduspõhine kompleksne toetamine. See on valdkond, mida on vaja riigi tasandil muuta juba täna.

Kristi armastab väga loomi ja lugeda raamatuid. Parimaks stressimaandajaks peab ta jalgrattasõitu ja tantsimist.

Uue lastekaitsespetsialisti poole saab pöörduda tel 53 45 48 11 ja e-postil kristi.ale@tapa.ee