Tapa Vallavolikogu 11. istung toimub neljapäeval 26. mail 2022

Tapa Vallavolikogu 11. istung toimub neljapäeval 26. mail 2022, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa linn, III korrus).

Päevakorra projekt:

  1. 16.00 - 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (audiitorteenus)" eelnõu – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
  2. 16.10 – 16.25 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus ning tehniline valve)" eelnõu - ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
  3. 16.25 – 16.40 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa linnas asuva Liblika maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine" eelnõu – ettekandja Linda Kelu-Toome,  maakorraldaja
  4. 16.40 – 17.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022-2025" eelnõu - ettekandja Jaanus Annus, teede- ja liikluskorralduse spetsialist
  5. 17.00 – 17.15 Info