Tapal vahetus Taani kontingendi koosseis

Vallavanem Valdo Helmelaid kohtus Taani kontingendi ülema käsundusohvitseri Torben Kristenseniga, kelle teenistusaeg lõppes Tapa lõppes 15. septembril. Kohal on aga uus Taani üksus, keda esindas käsundusohvitser Dennis Frostholm Vangsø.

Arutati edasise tsiviil-militaarkoostöö võimalusi, aga samuti ühiste spordivõistluste korraldamist, milleks uus Taani üksus loodab aega sõjaliste õppuste kõrvalt.

Tapal teeniva NATO lahingugrupi kuues Taani rotatsioon saabus ühes tankidega Leopard 2A7, rasketehnika ning teiste sõidukite ja varustusega Paldiski sadama kaudu.

Taanlaste üksus on moodustatud Jutlandi tragunide rügemendi 1. pataljoni 2. eskadroni baasil. Nende koosseisu kuulub rahvuslik toetuselement ning logistikute üksus. Kuigi taanlased on Eestis teeninud mitu korda, on nende tankid Leopard 2A7 siin esimest korda.

Saabunud üksus alustab peagi teenistust Tapal paiknevas NATO lahingugrupis, mis kuulub 1. jalaväebrigaadi koosseisu, koostöös Prantsusmaa ja Suurbritannia üksustega. NATO lahingugrupp roteerub regulaarselt ning lähiajal saabuvad Eestisse uued Suurbritannia ja Prantsusmaa üksused, kes vahetavad välja hetkel Eestis teenivad liitlasüksused.