Uus soojuse hind Tapa kaugküttepiirkonnas

Tapa kaugküttepiirkonna soojusettevõtja N.R. Energy OÜ teavitas Tapa Vallavalitsust, et Konkurentsiamet kinnitas oma 13.04.2022.a. otsusega Tapa võrgupiirkonnale uue soojuse piirhinna 62.80 €/MWh (käibemaksuta).
 
Eeltoodust tulenevalt kehtib Tapa kaugküttepiirkonnas alates 12.05.2022.a. uus soojuse müügihind 62.80 €/MWh (käibemaksuta) ja lõpphinnana tarbijatele 75.36 €/MWh käibemaksuga.
 
Täiendav info: N.R. Energy OÜ
telefon: 33 67 777; 372 372 508 3438
e-post: info@nrenergy.ee; richard@nrenergy.ee